باز کردن منو اصلی
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]


استفادهویرایش

This template is intended to be placed at the top of زندگی‌نامه زندگان that need additional references, and therefore in need of immediate attention. If the article is not about a living or recently deceased subject, you may wish to use {{بهبود منبع}} instead.

Please add a date parameter. Adding a date parameter sorts the article into subcategories of Category:BLP articles lacking sources and out of the parent category, allowing the oldest problems to be identified and dealt with first.

Finally, if the article has a defaultsort, this is used for these categories as well. Otherwise, it is sorted on the first word (usually the first name).

پارامترویرایش

  • date = اکتبر ۲۰۱۹ - پارامتر مورد نیاز توسط ربات افزوده می‌شود.
  • reason = شرح و توضیح - پارامتری اختیاری است که متنی توضیحی اضافه خواهد کرد

نمونهویرایش

نمونهٔ آماده برچسب زدن: {{منبع زنده|date=اکتبر ۲۰۱۹}}
نمونهٔ همراه با ذکر توضیح و دلیل: {{منبع زنده|date=اکتبر ۲۰۱۹|reason=}}

این الگو با پارامتر "section" جهت برچسب زدن به بخش‌های خاص؛ می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد:

{{منبع زنده|section|date=اکتبر ۲۰۱۹}}

داده‌های الگوویرایش

این توضیحاتِ داده‌های الگو این الگو است که توسط ویرایشگر دیداری و دیگر ابزارها استفاده می‌شود.

منبع زنده

یک الگو که نشان می‌دهد زندگی‌نامهٔ یک انسان زنده برای اثبات، نیاز به منابع بیشتری دارد.

پارامترهای الگو

پارامترتوضیحاتنوعوضعیت
Datedate

ماه و سالی که الگو به نوشتار اضافه شد، به شکل "ژوئیه 2013"

رشتهاختیاری
Reasonreason

دلیل اضافه کردن برچسب

رشتهاختیاری
Suffix1 suffix

اضافه کردن "section" اگر برچسب به یک بخش خاص اعمال می‌شود

رشتهاختیاری

جستارهای وابستهویرایش