الگو:نمودار اقلیمی/توضیحات

این نمودار برای نمایش میزان بارندگی و دمای یک منطقه خاص کاربرد دارد

روش خواندن نمودارویرایش

کلمات در ردیف اول نمایانگر ماه (میلادی) هستند. خط‌ها و اعداد نمایگر موارد زیر می‌باشند:

  • خط آبی نمایانگر میزان باران یا برف که در هر ماه می‌بارد میباشد و عددهای آبی نمایانگر میزان باران یا برف به مقیاس لیتر بر مترمربع یا اینچ می‌باشد.
  • خط قرمز نمایانگر میانگین متوسط روزانه هر ماه می‌باشد و عددهای قرمز نشان دهنده نشان دهنده متوسط ماهانه بالاترین و پایین‌ترین دمای روزانه می‌باشد خط نازک طوسی رنگ نمایانگر ۰ °C یا ۳۲°F می‌باشد
نمودار آب و هوا (راهنما)
ژفمآمژژآساُند
 
 
۳۰
 
۲−
۷−
 
 
۳۴
 
۱−
۷−
 
 
۵۴
 
۴
۳−
 
 
۶۸
 
۹
۱
 
 
۹۷
 
۱۶
۷
 
 
۱۲۳
 
۲۰
۱۱
 
 
۱۱۶
 
۲۲
۱۲
 
 
۱۱۸
 
۲۰
۱۱
 
 
۱۰۰
 
۱۵
۸
 
 
۱۱۶
 
۹
۴
 
 
۱۰۷
 
۳
۲−
 
 
۸۴
 
۰
۶−
میانگین بالاترین و پایین ترین دما به مقیاس سانتیگراد
بارندگی به مقیاس میلی‌متر
نمودار آب و هوا (راهنما)
ژفمآمژژآساُند
 
 
۱۱۲
 
۳۰
۲۴
 
 
۱۱۷
 
۳۰
۲۴
 
 
۱۵۰
 
۳۱
۲۴
 
 
۲۹۷
 
۳۲
۲۴
 
 
۳۴۵
 
۳۲
۲۴
 
 
۳۵۱
 
۳۱
۲۴
 
 
۳۱۸
 
۳۱
۲۵
 
 
۲۹۷
 
۳۱
۲۴
 
 
۴۱۷
 
۳۱
۲۴
 
 
۴۶۵
 
۳۱
۲۴
 
 
۴۱۹
 
۳۱
۲۴
 
 
۲۸۵
 
۳۰
۲۴
میانگین بالاترین و پایین ترین دما به مقیاس سانتیگراد
بارندگی به مقیاس میلی‌متر
نمودار آب و هوا (راهنما)
ژفمآمژژآساُند
 
 
۱۶۳
 
۲۰
۷
 
 
۱۵۰
 
۲۱
۷
 
 
۱۰۹
 
۲۱
۷
 
 
۵۱
 
۲۲
۴
 
 
۱۵
 
۲۱
۲
 
 
۵
 
۲۱
۱
 
 
۵
 
۲۱
۱−
 
 
۱۰
 
۲۱
۱
 
 
۲۵
 
۲۲
۴
 
 
۶۷
 
۲۲
۶
 
 
۷۶
 
۲۳
۶
 
 
۱۳۷
 
۲۲
۷
میانگین بالاترین و پایین ترین دما به مقیاس سانتیگراد
بارندگی به مقیاس میلی‌متر

استفادهویرایش

متغییرها

نام شهر یا منطقه که در بالای صفحه نمایش داده میشود:

متغییرهای هر یک از ماهای سال در یک ردیف قرار دارند.
اولین متغییر از سمت راست برای میانگین ماهانه کمترین دما روز و متغییر وسط برای بیشترین دما روز و متغییر سمت چپ برای مجموع میزان بارندگی هر ماه در نظر گرفته‌شده‌اند.
float=
left, right or none.
clear=
left, right, both یاnone.
source=
منبع اطلاعات

نمونه خالیویرایش

{{climate chart
| <!--- شهر یا منطقه مورد نظر--->
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|float  = <!--- چپ, راست, یا هیچکدام--->
|clear  = <!--- چپ, راست, هردو, یاهیچکدام --->
|units  = <!--- اگر واحدها در مقیاس فارنهایت و اینچ بودند '''imperial''' تنظیم کنید --->
|source = <!--- منبع اطلاعات--->
}}

واحدهاویرایش

این الگو به صورت پیش فرض برای واحدهای متریک طراحی شده است در صورت استفاده از واحد فوت و اینچ units =imperial قرار دهید.

مثالویرایش

قرارگیری در راستویرایش

آمستردام
نمودار آب و هوا (راهنما)
ژفمآمژژآساُند
 
 
۶۲
 
۵
۱
 
 
۴۳
 
۶
۰
 
 
۵۹
 
۹
۲
 
 
۴۱
 
۱۲
۴
 
 
۴۸
 
۱۷
۸
 
 
۶۸
 
۱۹
۱۰
 
 
۶۶
 
۲۱
۱۳
 
 
۶۱
 
۲۲
۱۲
 
 
۸۲
 
۱۸
۱۰
 
 
۸۵
 
۱۴
۷
 
 
۸۹
 
۹
۴
 
 
۷۵
 
۶
۲
میانگین بالاترین و پایین ترین دما به مقیاس سانتیگراد
بارندگی به مقیاس میلی‌متر


{{climate chart
| [[آمستردام]]
|0.5|5.4|62.1
|0.2|6.0|43.4
|2.4|9.2|58.9
|4.0|12.4|41.0
|7.8|17.1|48.3
|10.4|19.2|67.5
|12.5|21.4|65.8
|12.3|21.8|61.4
|10.2|18.4|82.1
|7.0|14.1|85.1
|3.9|9.2|89.0
|1.9|6.2|74.9
|float=right
|clear=both
}}

قرارگیری در چپویرایش

بیلبائو
نمودار آب و هوا (راهنما)
ژفمآمژژآساُند
 
 
۱۵
 
۱۳
۶
 
 
۱۵
 
۱۴
۶
 
 
۱۵
 
۱۶
۷
 
 
۱۷
 
۱۷
۸
 
 
۱۶
 
۱۹
۱۱
 
 
۱۲
 
۲۲
۱۴
 
 
۱۱
 
۲۵
۱۶
 
 
۱۱
 
۲۵
۱۶
 
 
۱۱
 
۲۴
۱۴
 
 
۱۵
 
۲۱
۱۲
 
 
۱۵
 
۱۷
۹
 
 
۱۴
 
۱۴
۷
میانگین بالاترین و پایین ترین دما به مقیاس سانتیگراد
بارندگی به مقیاس میلی‌متر
منبع: BBC Weather


{{climate chart
| [[بیلبائو]]
|6|13|15
|6|14|15
|7|16|15
|8|17|17
|11|19|16
|14|22|12
|16|25|11
|16|25|11
|14|24|11
|12|21|15
|9|17|15
|7|14|14
|float=left
|source=[http://www.bbc.co.uk/weather/ BBC Weather]
}}

قرارگیری به صورت سادهویرایش

Coober Pedy
نمودار آب و هوا (راهنما)
ژفمآمژژآساُند
 
 
۱۷
 
۳۶
۲۱
 
 
۲۳
 
۳۶
۲۱
 
 
۱۳
 
۳۳
۱۸
 
 
۶٫۵
 
۲۸
۱۴
 
 
۱۳
 
۲۳
۱۰
 
 
۱۴
 
۱۹
۷
 
 
۷٫۸
 
۱۹
۶
 
 
۹٫۲
 
۲۱
۷
 
 
۸٫۴
 
۲۵
۱۰
 
 
۱۵
 
۲۹
۱۴
 
 
۱۲
 
۳۲
۱۷
 
 
۱۸
 
۳۵
۱۹
میانگین بالاترین و پایین ترین دما به مقیاس سانتیگراد
بارندگی به مقیاس میلی‌متر


{{climate chart
| [[کوبر پدی|Coober Pedy]]
|20.7|36.4|17.4
|20.8|35.7|22.8
|18.2|32.8|12.9
|14|27.6|6.5
|10.1|23.3|13.1
|7.2|18.8|14.4
|6.3|18.7|7.8
|7.4|20.7|9.2
|10.1|24.5|8.4
|13.6|28.9|14.9
|16.6|32.1|11.6
|19.1|34.6|17.5
}}

واحدهای فوت و اینچویرایش

Anchorage
نمودار آب و هوا (راهنما)
ژفمآمژژآساُند
 
 
۰٫۷
 
۲۲
۹
 
 
۰٫۷
 
۲۶
۱۲
 
 
۰٫۷
 
۳۴
۱۸
 
 
۰٫۵
 
۴۴
۲۹
 
 
۰٫۷
 
۵۵
۳۹
 
 
۱٫۱
 
۶۲
۴۷
 
 
۱٫۷
 
۶۵
۵۲
 
 
۲٫۹
 
۶۳
۴۹
 
 
۲٫۹
 
۵۵
۴۱
 
 
۲٫۱
 
۴۰
۲۸
 
 
۱٫۱
 
۲۸
۱۶
 
 
۱٫۱
 
۲۴
۱۱
میانگین بالاترین و پایین ترین دما به مقیاس فارنهایت
بارندگی به مقیاس اینچ


{{climate chart
| [[انکوریج|Anchorage]]
|9|22|.68
|12|26|.74
|18|34|.65
|29|44|.52
|39|55|.7
|47|62|1.06
|52|65|1.7
|49|63|2.93
|41|55|2.87
|28|40|2.09
|16|28|1.09
|11|24|1.05
|float=right
|clear=both
|units=imperial
}}