الگو:تاریخ مرگ و سن

(تغییرمسیر از الگو:Death date and age)
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

نمایش سال مرگ و سن. این الگو سال، ماه و روز تولد و وفات یک فرد را به صورت عدد می‌گیرد و تاریخ قالب‌بندی شده و سن زمان مرگ را نشان می‌دهد.

پارامترهای الگو[ویرایش داده‌های الگو]

استفاده از قالب‌بندی درون‌خطی برای پارامترهای این الگو ارجح است.

پارامترتوضیحاتنوعوضعیت
سال مرگ1

سال مرگ میلادی به‌صورت ۴ رقمی.

مثال
۱۹۸۰
خطضروری
ماه مرگ2

ماه مرگ میلادی به‌صورت عددی.

مثال
۱۲
خطضروری
روز مرگ3

روز مرگ میلادی.

مثال
۱۵
خطضروری
سال تولد4

سال تولد میلادی به‌صورت عدد ۴ رقمی.

مثال
۱۹۲۰
خطضروری
ماه تولد5

ماه تولد میلادی به‌صورت عددی.

مثال
۱۲
خطضروری
روز تولد6

روز تولد میلادی

مثال
۲۹
خطضروری
گاه‌شمارگاه‌شمار

در صورت داشتن مقدار «خورشیدی»، نام ماه و سن را با استفاده از گاه‌شمار خورشیدی محاسبه می‌کند.

رشتهاختیاری

استفاده

الگو

{{تاریخ مرگ و سن|سال مرگ|ماه مرگ|روز مرگ|سال تولد|ماه تولد|روز تولد}}

نمونه

  • با ارقام فارسی: {{تاریخ مرگ و سن|۱۹۹۳|۲|۲۴|۱۹۴۱|۴|۱۲}} که این را می‌دهد: ۲۴ فوریهٔ ۱۹۹۳ (۵۱ سال)
  • با ارقام انگلیسی: {{تاریخ مرگ و سن|1993|2|24|1941|4|12}} که این را می‌دهد: ۲۴ فوریهٔ ۱۹۹۳ (۵۱ سال)
  • با گاه‌شمار خورشیدی: {{تاریخ مرگ و سن|1397|۱|۱|1357|۱|۱|گاه‌شمار=خورشیدی}} می‌دهد: ۱ فروردین ۱۳۹۷ (۴۰ سال)
  • فاقد روز و ماه تولد:‌ {{death date and age|1793|02|02|1731|df=yes}}: ۲ فوریهٔ ۱۷۹۳ (۶۲ سال)

جستارهای وابسته