الگو:Infobox StarCraft character

Species{{{species}}}
وابستگی{{{affiliation}}}
Position{{{position}}}
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفادهویرایش

این را به پارامتر "inuniverse" در {{جعبه اطلاعات شخصیت بازی ویدئویی}} اضافه کنید.

{{Infobox StarCraft character
| species     = 
| affiliation = 
| position    = 
}}

تمام پارامترها اختیاری هستند.