الگو:Infobox military rank

درجه نظامی of {{{name}}}
توضیحات الگو[ایجاد] [پاکسازی]