الگو:جعبه زندگینامه

(تغییرمسیر از الگو:Infobox person)
جعبه زندگینامه
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

شیوه استفاده

فارسی

پارامترهای پرکاربرد

{{جعبه زندگینامه
|نام      = 
|تصویر     = 
|alt      = <!--متن توصیف تصویر برای استفاده توسط نرم‌افزار تلفیق گفتار (متن به گفتار)-->
|توضیح_تصویر  = 
|نام تولد    = 
|زادروز     = <!--{{تاریخ تولد و سن|سال|ماه|روز}} درصورت نیاز، |گاه‌شمار=خورشیدی را بیافزایید. -->
|مکان تولد   = 
|تاریخ درگذشت  = <!--{{تاریخ مرگ و سن|سال|ماه|روز}} درصورت نیاز، |گاه‌شمار=خورشیدی را بیافزایید. -->
|مکان درگذشت  = 
|ملیت      = 
|نام‌های دیگر  = 
|پیشه      = 
|سال‌های فعالیت = 
|شناخته‌شده برای = 
|کارهای برجسته = 
}}
فرم خام
{{جعبه زندگینامه
|عنوان       = 
|نام        = 
|عنوان ۲      = 
|سبک بالا      = 
|تصویر       = 
|اندازه تصویر   = 
|توضیح تصویر    = 
|نام بومی     = 
|زبان نام بومی   = 
|تلفظ       = 
|نام تولد     = 
|زادروز      = 
|زادگاه      = 
|غسل تعمید شده   = 
|تاریخ ناپدیدشدن  = 
|مکان ناپدیدشدن  = 
|وضعیت پیدایی   = 
|تاریخ درگذشت   = 
|مکان درگذشت    = 
|علت مرگ      = 
|پیداشدن جسد    = 
|مدفن       = 
|آرامگاه      = 
|بناهای یادبود   = 
|محل زندگی     = 
|ملیت       = 
|نام دیگر     = 
|نژاد       = 
|تابعیت      = 
|تحصیلات      = 
|دانشگاه      = 
|شاگرد       = 
|استاد       = 
|پیشه       = 
|سال‌های فعالیت   = 
|شروع به کار    = 
|دوران       = 
|کارفرما      = 
|نهاد       = 
|نماینده      = 
|شناخته‌شده برای  = 
|آثار       = 
|کارهای برجسته   = 
|سبک        = 
|شهر خانگی     = 
|دستمزد      = 
|دارایی خالص    = 
|قد        = 
|وزن        = 
|تلویزیون     = 
|لقب        = 
|دوره       = 
|پس از       = 
|پیش از      = 
|حزب        = 
|جنبش       = 
|مخالفان      = 
|هیئت       = 
|دین        = 
|مذهب       = 
|اتهام       = 
|مجازات      = 
|وضعیت گناهکاری  = 
|منصب       = 
|مکتب       = 
|همسر       = 
|شریک زندگی    = 
|فرزندان      = 
|والدین      = 
|پدر        = 
|مادر       = 
|خویشاوندان سرشناس = 
|مرتبه حوزوی    = 
|خانواده      = 
|جوایز       = 
|وبگاه       = 
|امضا       = 
|اندازه امضا    = 
|پانویس      = 
|imdb_id      = 
|Soure_id     = 
|پودمان      = 
}}
با توضیح
{{جعبه زندگینامه
|عنوان       = <!-- نام عمومی | پیشوند افتخارآمیز -->
|نام        = <!-- نام شخص. در صورت خالی گذاشتن، از نام صفحه استفاده می‌کند. -->
|عنوان ۲      = <!-- پسوند افتخارآمیز -->
|سبک بالا      = 
|تصویر       = 
|اندازه تصویر   = 
|توضیح تصویر    = 
|نام بومی     = <!-- نام شخص در زبان بومی -->
|زبان نام بومی   = <!-- کد زبان بومی -->
|تلفظ       = 
|نام تولد     = <!-- نام اصلی یا نام کامل -->
|زادروز      = <!-- {{تاریخ تولد و سن|سال(۴ رقم فارسی)|ماه(۱ یا دو رقم فارسی)|روز(۲ رقم فارسی)}} برای استفاده از گاه‌شمار خورشیدی، "|گاه‌شمار=خورشیدی" را بیافزایید. -->
|زادگاه      = 
|غسل تعمید شده   = <!-- در صورت استفاده از پارامتر "تاریخ تولد"، این پارامتر نشان داده نخواهد شد. -->
|تاریخ ناپدیدشدن  = 
|مکان ناپدیدشدن  = 
|وضعیت پیدایی   = 
|تاریخ درگذشت   = <!-- {{تاریخ مرگ و سن|سال|ماه|روز|سال|ماه|روز}} (تاریخ مرگ سپس تولد) برای استفاده از گاه‌شمار خورشیدی، "|گاه‌شمار=خورشیدی" را بیافزایید. -->
|مکان درگذشت    = 
|علت مرگ      = 
|پیداشدن جسد    = 
|مدفن       = 
|آرامگاه      = 
|بناهای یادبود   = 
|محل زندگی     = 
|ملیت       = 
|نام دیگر     = 
|نژاد       = <!-- همان، تبار است -->
|تابعیت      = 
|تحصیلات      = 
|دانشگاه      = 
|شاگرد       = 
|استاد       = 
|پیشه       = <!-- یا زمینه فعالیت -->
|سال‌های فعالیت   = 
|دوران       = 
|کارفرما      = 
|نهاد       = <!-- یا سازمان -->
|نماینده      = <!-- یا نمایندهٔ قانونی -->
|شناخته‌شده برای  = 
|آثار       = 
|نقش‌های برجسته   = <!-- می‌توانید از پارامتر "|کارهای برجسته =" نیز استفاده کنید. در صورت استفاده از پارامتر "|آثار ="، این پارامتر نشان داده نخواهد شد. -->
|سبک        = <!-- سبک هنری -->
|شهر خانگی     = <!-- شهر زادگاه یا شهری که فرد، کودکی خود را در آن گذرانده‌است. -->
|دستمزد      = <!-- یا درآمد -->
|دارایی خالص    = 
|قد        = 
|وزن        = 
|تلویزیون     = <!-- یا برنامه(های) تلویزیونی -->
|لقب        = 
|دوره       = 
|پس از       = 
|پیش از      = 
|حزب        = 
|جنبش       = 
|مخالفان      = 
|هیئت       = <!-- هیئتی که فرد، عضو آن است. -->
|دین        = 
|مذهب       = 
|اتهام       = 
|مجازات      = 
|وضعیت گناهکاری  = 
|منصب       = 
|مکتب       = 
|همسر       = 
|شریک زندگی    = 
|فرزندان      = 
|والدین      = <!-- می‌توانید از این پارامتر به‌صورت یکجا استفاده کنید یا اینکه از دو پارامتر "|پدر =" و "|مادر =" در زیر، به صورت جداگانه استفاده کنید. -->
|پدر        = 
|مادر       = 
|خویشاوندان سرشناس = 
|مرتبه حوزوی    = 
|خانواده      = 
|جوایز       = 
|وبگاه       = <!-- {{نشانی وب|example.com}} یا {{وبگاه رسمی|example.com}} -->
|امضا       = 
|اندازه امضا    = 
|پانویس      = 
|imdb_id      = 
|Soure_id     = 
|پودمان      = <!-- برای فراخوانی یک الگوی دیگر -->
}}

انگلیسی

می‌توانید از روی نسخه انگلیسی کپی کنید یا به صورت دستی زیر، وارد کنید:

{{Infobox person
| honorific_prefix  =
| name        = <!-- use common name/article title -->
| honorific_suffix  =
| image       = <!-- filename only, no "File:" or "Image:" prefix, and no enclosing [[brackets]] -->
| image_upright   =
| landscape     = <!-- yes, if wide image, otherwise leave blank -->
| alt        = <!-- descriptive text for use by speech synthesis (text-to-speech) software -->
| caption      =
| native_name    =
| native_name_lang  =
| pronunciation   =
| birth_name     = <!-- only use if different from name -->
| birth_date     = <!-- {{Birth date and age|YYYY|MM|DD}} for living people supply only the year with {{Birth year and age|YYYY}} unless the exact date is already widely published, as per [[WP:DOB]]. For people who have died, use {{Birth date|YYYY|MM|DD}}. -->
| birth_place    =
| baptised      = <!-- will not display if birth_date is entered -->
| disappeared_date  = <!-- {{Disappeared date and age|YYYY|MM|DD|YYYY|MM|DD}} (disappeared date then birth date) -->
| disappeared_place =
| disappeared_status =
| death_date     = <!-- {{Death date and age|YYYY|MM|DD|YYYY|MM|DD}} (enter DEATH date then BIRTH date (e.g. , ...|1967|31|8|1908|28|2}} use both this parameter and |birth_date to display the person's date of birth, date of death, and age at death) -->
| death_place    =
| death_cause    =
| body_discovered  =
| resting_place   =
| resting_place_coordinates = <!-- {{coord|LAT|LONG|type:landmark|display=inline}} -->
| burial_place    = <!-- may be used instead of resting_place and resting_place_coordinates (displays "Burial place" as label) -->
| burial_coordinates = <!-- {{coord|LAT|LONG|type:landmark|display=inline}} -->
| monuments     =
| nationality    =
| other_names    =
| siglum       =
| citizenship    =
| education     =
| alma_mater     =
| occupation     =
| years_active    =
| era        =
| employer      =
| organization    =
| agent       = <!-- Discouraged in most cases, specifically when promotional, and requiring a reliable source -->
| known_for     =
| notable_works   = <!-- produces label "Notable work"; may be overridden by |credits=, which produces label "Notable credit(s)"; or by |works=, which produces label "Works"; or by |label_name=, which produces label "Label(s)" -->
| style       =
| home_town     =
| net_worth     = <!-- Net worth should be supported with a citation from a reliable source -->
| height       = <!-- "X cm", "X m" or "X ft Y in" plus optional reference (conversions are automatic) -->
| television     =
| title       = <!-- Formal/awarded/job title. The parameter |office=may be used as an alternative when the label is better rendered as "Office" (e.g. public office or appointments) -->
| term        =
| predecessor    =
| successor     =
| party       =
| movement      =
| opponents     =
| boards       =
| criminal_charges  = <!-- Criminality parameters should be supported with citations from reliable sources -->
| criminal_penalty  =
| criminal_status  =
| spouse       = <!-- Use article title or common name -->
| partner      = <!-- (unmarried long-term partner) -->
| children      =
| parents      = <!-- overrides mother and father parameters -->
| mother       = <!-- may be used (optionally with father parameter) in place of parents parameter (displays "Parent(s)" as label) -->
| father       = <!-- may be used (optionally with mother parameter) in place of parents parameter (displays "Parent(s)" as label) -->
| relatives     =
| family       =
| callsign      =
| awards       =
| website      = <!-- {{URL|example.com}} -->
| module       =
| module2      =
| module3      =
| module4      =
| module5      =
| module6      =
| signature     =
| signature_size   =
| signature_alt   =
| footnotes     =
}}

نمونه

عبدالرحمن جامی
Jami Rose Garden.jpg
مینیاتوری در یکی از کتاب‌های جامی
زادهٔ۲۴ آبان ۷۹۳
خرگرد، شهرستان خواف ایران
درگذشت۲۷ آبان ۸۷۱ (۸۱سالگی)
هرات
آرامگاهتخت مزار، هرات
محل زندگیهرات، سمرقند
دیگر نام‌هانورالدّین عبد الرّحمن بن نظام‌الدین احمد بن محمد
پیشهخلیفه طریقت نقشبندیه
سازمانمدرسه نظامیه هرات
کارهای برجستهبهارستان جامی
سبکتصوف
عنوانخاتم‌الشعرا، ابوالبرکات، دشتی

{{جعبه زندگینامه
|نام_شخص      = عبدالرحمن جامی
|نام_تصویر     = Jami Rose Garden.jpg
|عرض_تصویر     =
|توضیح_تصویر    = مینیاتوری در یکی از کتاب‌های جامی
|نام دیگر      = نورالدّین عبد الرّحمن بن نظام‌الدین احمد بن محمد
|لقب‌ها       = خاتم‌الشعرا، ابوالبرکات، دشتی
|ملیت        =
|اهل        =
|دوره        =
|سال‌های فعالیت   =
|محل زندگی     = [[هرات]]، [[سمرقند]]
|مذهب        =
|نهاد        = [[مدرسه نظامیه هرات]]
|همسر        =
|فرزندان      =
|والدین       =
|آرامگاه      = [[تخت مزار]]، هرات
|عرض جغرافیایی محل دفن=
|طول جغرافیایی محل دفن=
|latd=۳۴|latm=۲۰|lats=۳۱|latNS=N
|longd=۶۲|longm=۱۲|longs=۱۱|longEW=E
|مدفن        =
|کارهای برجسته   = [[بهارستان جامی|بهارستان]]
|پیشه        = خلیفه طریقت [[نقشبندیه]]
|وبگاه       =
|زمینه فعالیت    = شعر [[فارسی]]
|سبک        = [[تصوف]]
|مکتب        =
|تاریخ_تولد     = [[۲۴ آبان]] [[۷۹۳]] یا {{تاریخ تولد|۷۹۳|۸|۲۴|گاه‌شمار=خورشیدی}}
|محل_تولد      = [[خرگرد]]، [[شهرستان خواف]] [[ایران]]
|تاریخ_مرگ     = [[۲۷ آبان]] [[۸۷۱]] (۸۱سالگی) یا {{تاریخ مرگ و سن|۸۷۱|۸|۲۷|گاه‌شمار=خورشیدی}}
|محل_مرگ      = [[هرات]]
|imdb_id      =
|Soure_id      =
}}

زیرالگوها

جستارهای وابسته