الگو:جعبه اطلاعات مدرسه

(تغییرمسیر از الگو:Infobox school)
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفاده ویرایش

{{{نام}}}
{{{نام بومی}}}
[[پرونده:{{{لوگو}}}|{{{اندازه}}}|جایگزین={{{جایگزین لوگو}}}|ایستاده=1]]
[[پرونده:{{{تصویر نشان}}}|{{{اندازه نشان}}}|ایستاده=1]]
[[پرونده:{{{تصویر}}}|frameless|ایستاده=1]]
{{{توضیح}}}
آدرس
{{{نشانی}}}

{{{موقعیت}}}

{{{منطقه}}}

{{{شهر}}}
،
{{{کشور}}}
،
{{{ایالت}}}
،
{{{استان}}}
،
{{{کدپستی}}}

{{{کشور}}}
،
{{{کشور۱}}}
مختصات{{{مختصات}}}{{{پانویس مختصات}}}
اطلاعات
نام دیگر{{{نام دیگر}}}
نام پیشین{{{نام پیشین}}}
گونه مدرسه{{{نوع بودجه}}}، {{{نوع مدرسه}}}
شعار{{{شعار}}}
({{{ترجمه شعار}}})
وابستگی(های) مذهبی{{{وابستگی مذهبی}}}
شاخهٔ مذهبی{{{شاخه مذهبی}}}
حامی(ـان) مذهبی{{{حامی}}}
تأسیس{{{تأسیس}}}
بنیان‌گذار{{{مؤسس}}}
وضعیت{{{وضعیت}}}
بسته شدن{{{بسته شدن}}}
محل{{{محل}}}
مدرسه خواهر{{{مدرسه خواهر}}}
هیئت مدرسه{{{هیئت مدرسه}}}
ناحیه مدرسه{{{ناحیه}}}
شناسه ناحیه‌ای ان‌سی‌ئی‌اس{{{شناسه ان‌سی‌ئی‌اس}}}
مقام محلی{{{ال‌ئی‌ای}}}
دسته{{{رده}}}
متولی{{{متولی}}}
مسئول{{{مسئول}}}
متخصص{{{متخصص}}}
جلسه{{{جلسه}}}
شماره مدرسه{{{شماره مدرسه}}}
کد مدرسه{{{کد مدرسه}}}
شماره نهاد وزارت آموزش نیوزیلند{{{ام‌اوئی}}}
آفستدالگو:Ofsted
کد CEEB{{{کیب}}}
شناسه مدرسه NCES{{{شناسه ان‌سی‌ئی‌اس}}}
رئیس{{{رئیس}}}
{{{برچسب مدیر}}}{{{مدیر}}}
{{{برچسب مدیر۱}}}{{{مدیر۱}}}
{{{برچسب مدیر۲}}}{{{مدیر۲}}}
{{{برچسب مدیر۳}}}{{{مدیر۳}}}
{{{برچسب مدیر۴}}}{{{مدیر۴}}}
گرداننده پردیس{{{گرداننده پردیس}}}
دین‌یار{{{دین‌یار}}}
کارکنان{{{کارکنان}}}
هیئت علمی{{{هیئت علمی}}}
هیئت آموزشی{{{آموزگاران}}}
کارمندان{{{کارمندان}}}
افراد کلیدی{{{افراد کلیدی}}}
{{{برچسب پایه‌ها}}}{{{پایه‌ها}}}
آموزش سنین شیرخوارگی{{{آموزش سنین شیرخوارگی}}}
آموزش سنین اولیه{{{آموزش سنین اولیه}}}
آموزش سنین ثانویه{{{آموزش سنین ثانویه}}}
{{{برچسب جنسیت}}}{{{جنسیت}}}
محدوده سنی{{{محدوده سن}}}
ثبت‌نام{{{ثبت‌نام}}}
ظرفیت{{{ظرفیت}}}
 • مهد کودک{{{مهد کودک}}}
 • پایه ۱{{{پایه۱}}}
 • پایه ۲{{{پایه۲}}}
 • پایه ۳{{{پایه۳}}}
 • پایه ۴{{{پایه۴}}}
 • پایه ۵{{{پایه۵}}}
 • پایه ۶{{{پایه۶}}}
 • پایه ۷{{{پایه۷}}}
 • پایه ۸{{{پایه۸}}}
 • پایه ۹{{{پایه۹}}}
 • پایه ۱۰{{{پایه۱۰}}}
 • پایه ۱۱{{{پایه۱۱}}}
 • پایه ۱۲{{{پایه۱۲}}}
 • پایه ۱۳{{{پایه۱۳}}}
 • دیگر{{{دیگر}}}
 • {{{برچسب پایه دیگر}}}{{{ثبت‌نام پایه دیگر}}}
 • {{{برچسب پایه دیگر۱}}}{{{ثبت‌نام پایه دیگر۱}}}
 • {{{برچسب پایه دیگر۲}}}{{{ثبت‌نام پایه دیگر۲}}}
دانش‌آموزان بین‌المللی{{{دانش‌آموزان بین‌المللی}}}
دروس{{{دروس}}}
متوسط اندازه کلاس{{{متوسط اندازه کلاس}}}
نسبت دانش‌آموز به آموزگار{{{نسبت}}}
نظام آموزشی{{{سیستم}}}
دروس ارائه شده{{{دروس ارائه شده}}}
زبان{{{زبان}}}
نوع برنامه{{{نوع برنامه}}}
{برنامه{{{برنامه}}}
ساعات کاری روزانه{{{ساعات کاری}}}
کلاس‌ها{{{کلاس‌ها}}}
پردیس‌ها{{{پردیس‌ها}}}
پردیس{{{پردیس}}}
اندازه پردیس{{{اندازه پردیس}}}
مساحت{{{مساحت}}}
نوع پردیس{{{نوع پردیس}}}
خوابگاه‌ها{{{خوابگاه‌ها}}}
انجمن/اتحادیه دانش‌آموزی{{{اتحادیه دانش‌آموزی}}}
رنگ‌ها{{{رنگ‌ها}}}
پند{{{پند}}}
سرود{{{سرود}}}
سرود جنگ{{{سرود جنگ}}}
ورزشکاران{{{ورزشکاران}}}
کنفرانس ورزشی{{{کنفرانس ورزشی}}}
ورزش‌ها{{{ورزش‌ها}}}
شانس‌بیار{{{خوش‌یمن}}}
نام مستعار{{{نام مستعار}}}
{{{برچسب تیم‌ها}}}{{{تیم‌ها}}}
نام تیم{{{نام تیم}}}
رقیب{{{رقیب}}}
اعتبارسنجی{{{اعتبار}}}
رتبه USNWR{{{رتبه}}}
رتبه ملی{{{رتبه ملی}}}
میانگین {{{نام آزمون}}}{{{متوسط نمره آزمون}}}
دهک اجتماعی-اقتصادی{{{دهک}}}
انتشارات{{{انتشارات}}}
روزنامه{{{روزنامه}}}
کتاب سال{{{سال کتاب}}}
محصولات مهم{{{محصولات}}}
کمک مالی{{{کمک مالی}}}
بودجه{{{بودجه}}}
اجرت مدرسه{{{اجرت}}}
شهریه سالانه{{{شهریه سالانه}}}
شهریه{{{شهریه}}}
درآمد{{{درآمد}}}
جوامع تحت پوشش{{{جوامع}}}
فارغ‌التحصیلان ({{{سال فارغ‌التحصیلان}}}){{{فارغ‌التحصیلان}}}
وابستگی{{{وابستگی}}}
دانش‌آموختگان{{{دانش‌آموختگان}}}
برندگان جایزه نوبل{{{برندگان نوبل}}}
اطلاعات{{{اطلاعات}}}
{{{برچسب آزاد}}}{{{آزاد}}}
{{{برچسب آزاد ۱}}}{{{متن آزاد۱}}}
{{{برچسب آزاد ۲}}}{{{متن آزاد۲}}}
{{{برچسب آزاد ۴}}}{{{متن آزاد۴}}}
{{{برچسب آزاد ۵}}}{{{متن آزاد۵}}}
وبگاه{{{وبگاه}}}
پاورقی
{{{پانویس}}}
[[پرونده:{{{عکس}}}|بی‌قاب]]
{{{توضیح عکس}}}
[[پرونده:{{{عکس۲}}}|بی‌قاب]]
{{{توضیح عکس۲}}}
{{{پودمان}}}
واپسین به‌روزرسانی: {{{آخرین بروزرسانی}}}

فارسی ویرایش

{{جعبه اطلاعات مدرسه
|عرض جعبه        = 
|سبک جعبه        = 
|نام           = <!-- در صورت خالی بودن، از نام صفحه استفاده می‌کند. -->
|نام بومی        = 
|نام لاتین        = 
|لوگو          = 
|اندازه         = <!-- اندازه لولگو | می‌توانید از اعداد فارسی نیز استفاده کنید. -->
|جایگزین لوگو      = 
|تصویر نشان       = 
|اندازه نشان       = <!-- می‌توانید از اعداد فارسی نیز استفاده کنید. -->
|تصویر          = 
|اندازه تصویر      = <!-- می‌توانید از اعداد فارسی نیز استفاده کنید. -->
|توضیح          = 
|نشانی          = 
|نشانی خیابان      = 
|خیابان         = 
|مختصات         = <!-- {{coord|xxxx|N/S|xxxx|E/W|region:ZZ_type:TT|display=inline,title}} یا {{coord|dd|mm|ss|N/S|dd|mm|ss|E/W|region:ZZ_type:TT|display=inline,title}} -->
|پانویس مختصات      = 
|موقعیت         = 
|منطقه          = 
|شهر           = 
|شهر/روستا        = 
|کشور          = 
|ایالت          = 
|استان          = 
|کدپستی         = 
|کشور۱          = 
|نام دیگر        = 
|نام پیشین        = 
|نوع مدرسه        = 
|نوع بودجه        = 
|نوع           = 
|شعار          = 
|ترجمه شعار       = 
|وابستگی مذهبی      = 
|دین           = 
|شاخه مذهبی       = 
|حامی          = <!-- پشتیبان مذهبی -->
|تأسیس          = 
|بنیان‌گذاری       = 
|افتتاح         = 
|مؤسس          = 
|وضعیت          = 
|بسته شدن        = 
|محل           = <!-- Locale -->
|مدرسه خواهر       = 
|هیئت مدرسه       = 
|ناحیه          = 
|شناسه ان‌سی‌ئی‌اس     = <!-- شناسه ناحیه‌ای ان‌سی‌ئی‌اس -->
|ال‌ئی‌ای         = 
|رده           = <!-- دسته -->
|متولی          = 
|مسئول          = 
|متخصص          = 
|جلسه          = 
|شماره مدرسه       = 
|شماره          = 
|کد مدرسه        = 
|ام‌اوئی         = <!-- شماره نهاد در وزارت آموزش نیوزیلند -->
|آفستد          = 
|کیب           = <!-- کد CEEB -->
|شناسه ان‌سی‌ئی‌اس     = 
|رئیس          = 
|مدیر          = 
|برچسب مدیر       = 
|مدیر۱          = 
|برچسب مدیر۱       = 
|مدیر۲          = 
|برچسب مدیر۲       = 
|مدیر۳          = 
|برچسب مدیر۳       = 
|مدیر۴          = 
|برچسب مدیر۴       = 
|گرداننده پردیس     = 
|دین‌یار         = 
|کارکنان         = 
|شمار کارکنان      = 
|هیئت علمی        = 
|آموزگاران        = 
|کارمندان        = 
|شمار کارمندان      = 
|افراد کلیدی       = 
|پایه‌ها         = 
|برچسب پایه‌ها      = 
|آموزش سنین شیرخوارگی  = 
|آموزش سنین اولیه    = 
|آموزش سنین ثانویه    = 
|جنسیت          = 
|برچسب جنسیت       = 
|محدوده سن        = 
|سن پایین‌تر       = 
|سن بالاتر        = 
|ثبت‌نام         = 
|دانش‌آموزان       = 
|ظرفیت          = 
|مهد کودک        = 
|پایه۱          = 
|پایه۲          = 
|پایه۳          = 
|پایه۴          = 
|پایه۵          = 
|پایه۶          = 
|پایه۷          = 
|پایه۸          = 
|پایه۹          = 
|پایه۱۰         = 
|پایه۱۱         = 
|پایه۱۲         = 
|پایه۱۳         = 
|دیگر          = 
|ثبت‌نام پایه دیگر    = 
|برچسب پایه دیگر     = 
|ثبت‌نام پایه دیگر۱    = 
|برچسب پایه دیگر۱    = 
|ثبت‌نام پایه دیگر۲    = 
|برچسب پایه دیگر۲    = 
|دانش‌آموزان بین‌المللی  = 
|دروس          = 
|متوسط اندازه کلاس    = 
|کلاس           = 
|نسبت          = 
|سیستم          = 
|دروس ارائه شده     = 
|زبان          = 
|نوع برنامه       = 
|برنامه         = 
|ساعات کاری       = 
|کلاس‌ها          = <!-- وضعیت یا شمار کلاس‌های درسی -->
|پردیس‌ها         = 
|پردیس          = 
|اندازه پردیس      = 
|مساحت          = 
|نوع پردیس        = 
|خوابگاه‌ها        = 
|اتحادیه دانش‌آموزی    = 
|برچسب اتحادیه دانش‌آموزی = 
|رنگ‌ها          = 
|رنگ‌های مدرسه      = 
|پند           = 
|سرود          = 
|سرود جنگ        = 
|ورزشکاران        = 
|کنفرانس ورزشی      = 
|کنفرنس         = 
|ورزش‌ها         = 
|خوش‌یمن         = 
|نام مستعار       = <!-- نام مستعار ورزشی -->
|تیم‌ها          = 
|برچسب تیم‌ها       = 
|نام تیم         = 
|رقیب          = 
|اعتبار         = <!-- اعتبار سنجی -->
|رتبه          = 
|رتبه ملی        = 
|نام آزمون        = 
|متوسط نمره آزمون    = 
|دهک           = <!-- دهک اجتماعی-اقتصادی -->
|انتشارات        = 
|روزنامه         = 
|سال کتاب        = <!-- کتاب سال -->
|محصولات         = <!-- محصولات اصلی -->
|کمک مالی        = 
|بودجه          = 
|اجرت          = <!-- اجرت دانشگاه -->
|شهریه سالانه       = 
|شهریه          = 
|درآمد          = 
|جوامع          = <!-- جوامع تحت پوشش -->
|فارغ‌التحصیلان      = 
|سال فارغ‌التحصیلان    = 
|وابستگی         = 
|دانش‌آموختگان      = 
|برندگان نوبل      = 
|اطلاعات         = 
              <!-- پارامترهای دلبخواهی -->
|برچسب آزاد       = 
|آزاد          = 
|متن آزاد        = 
|برچسب آزاد ۱      = <!-- می‌توانید از " |برچسب آزاد ۱ = " نیز استفاده کنید. -->
|متن آزاد۱        = <!-- می‌توانید از " |آزاد ۱ = " نیز استفاده کنید. -->
|برچسب آزاد ۲      = <!-- می‌توانید از " |برچسب آزاد ۲ = " نیز استفاده کنید. -->
|متن آزاد۲        = <!-- می‌توانید از " |آزاد ۲ = " نیز استفاده کنید. -->
|برچسب آزاد ۳      = <!-- می‌توانید از " |برچسب آزاد ۳ = " نیز استفاده کنید. -->
|متن آزاد۳        = <!-- می‌توانید از " |آزاد ۳ = " نیز استفاده کنید. -->
|برچسب آزاد ۴      = <!-- می‌توانید از " |برچسب آزاد ۴ = " نیز استفاده کنید. -->
|متن آزاد۴        = <!-- می‌توانید از " |آزاد ۴ = " نیز استفاده کنید. -->
|برچسب آزاد ۵      = <!-- می‌توانید از " |برچسب آزاد ۵ = " نیز استفاده کنید. -->
|متن آزاد۵        = <!-- می‌توانید از " |آزاد ۵ = " نیز استفاده کنید. -->
|وبگاه          = <!-- {{نشانی وب|example.com}} یا {{وبگاه رسمی|example.com}} | می‌توانید از " |صفحه اصلی = " یا " |یوآرال = " نیز استفاده کنید. -->
|پانویس         = 
|عکس           = 
|توضیح عکس        = 
|عکس۲          = 
|توضیح عکس۲       = 
|پودمان         = 
|آخرین بروزرسانی     = 
}}

انگلیسی ویرایش

می‌توانید از روی نسخه انگلیسی کپی کنید یا به صورت دستی زیر، وارد کنید:

عمومی ویرایش

{{Infobox school
| name          = 
| native_name      = 
| image         = 
| alt          = 
| caption        = 
| motto         = <!-- or | mottoes = -->
| motto_translation   = 
| location        = 
| country        = 
| coordinates      = <!-- {{Coord|LAT|LON|display=inline,title}} -->
| other_name       = <!-- or | other_names = -->
| former_name      = <!-- or | former_names = -->
| type          = 
| religious_affiliation = 
| established      = <!-- {{Start date|YYYY|MM|DD|df=yes}} -->
| founder        = <!-- or | founders = -->
| closed         = <!-- {{End date|YYYY|MM|DD|df=yes}} -->
| school_board      = 
| district        = 
| authority       = <!-- or | educational_authority = or | local_authority = -->
| oversight       = <!-- use | oversight_label = to override the default label -->
| principal       = <!-- use | principal_label = to override the default label -->
| head          = <!-- use | head_label = to override the default label -->
| staff         = 
| faculty        = 
| grades         = <!-- use | grades_label = to override the default label -->
| gender         = <!-- use | gender_label = to override the default label -->
| age_range       = <!-- or | lower_age = and | upper_age = -->
| enrollment       = <!-- or | enrolment = or | students = or | pupils = or | roll = -->
| language        = 
| campus_size      = 
| campus_type      = 
| colors         = <!-- or | colours = -->
| accreditation     = <!-- or | accreditations = -->
| publication      = 
| newspaper       = 
| yearbook        = 
| affiliation      = <!-- or | affiliations = -->
| website        = <!-- {{URL|school.url}} or {{URL|1=school.url}} if the url contains an equals sign -->
| footnotes       = 
}}

کامل ویرایش

{{Infobox school
| name          = 
| native_name      = 
| latin_name       = 
| logo          = 
| logo_size       = 
| logo_alt        = 
| seal_image       = 
| seal_size       = 
| seal_alt        = 
| image         = 
| image_size       = 
| alt          = 
| caption        = 
| motto         = <!-- or | mottoes = -->
| motto_translation   = 
| address        = 
| location        = 
| region         = 
| city          = <!-- or | town = -->
| county         = 
| state         = 
| province        = 
| postcode        = <!-- or | postalcode = -->
| zipcode        = 
| country        = 
| country1        = 
| coordinates      = <!-- {{Coord|LAT|LON|display=inline,title}} -->
| coordinates_footnotes = 
| other_name       = <!-- or | other_names = -->
| former_name      = <!-- or | former_names = -->
| schooltype       = 
| fundingtype      = 
| type          = 
| religious_affiliation = 
| denomination      = 
| patron         = 
| established      = <!-- {{Start date|YYYY|MM|DD|df=yes}} -->
| founder        = <!-- or | founders = -->
| status         = 
| closed         = <!-- {{End date|YYYY|MM|DD|df=yes}} -->
| locale         = 
| sister_school     = 
| school_board      = 
| district        = 
| us_nces_district_id  = 
| local_authority    = 
| educational_authority = <!-- or | authority = -->
| category        = <!-- use | category_label = to override the default label -->
| oversight       = <!-- use | oversight_label = to override the default label -->
| trust         = 
| authorizer       = 
| superintendent     = 
| trustee        = 
| specialist       = <!-- or | specialists = -->
| session        = 
| school_number     = 
| school_code      = 
| urn          = 
| MOE          = 
| ofsted         = 
| ceeb          = 
| us_nces_school_id   = 
| president       = 
| chair         = <!-- use | chair_label = to override the default label -->
| chairman        = <!-- use | chairman_label = to override the default label -->
| chairperson      = <!-- use | chairperson_label = to override the default label -->
| dean          = 
| administrator     = 
| rector         = 
| director        = 
| principal       = <!-- use | principal_label = to override the default label -->
| campus_director    = 
| headmistress      = 
| headmaster       = 
| head_of_school     = 
| head_teacher      = <!-- or | headteacher = -->
| executive_headteacher = 
| acting_headteacher   = 
| head          = <!-- use | head_label = to override the default label -->
| r_head         = <!-- use | r_head_label = to override the default label -->
| officer_in_charge   = 
| chaplain        = 
| staff         = 
| faculty        = 
| teaching_staff     = 
| employees       = 
| key_people       = 
| grades         = <!-- use | grades_label = to override the default label -->
| years         = 
| years_taught      = <!-- use | nursery_years_taught =, | primary_years_taught =, | secondary_years_taught = for additional information -->
| gender         = <!-- use | gender_label = to override the default label -->
| age_range       = <!-- or | lower_age = and | upper_age = -->
| lower_age       = <!-- or | age_range = -->
| upper_age       = <!-- or | age_range = -->
| enrollment       = <!-- or | enrolment = or | students = or | pupils = or | roll = -->
| enrollment_as_of    = <!-- or | enrolment_as_of = or | students_as_of = or | pupils_as_of = -->
| capacity        = 
| sixth_form_students  = 
| grade_preK       = 
| gradeK         = 
| grade1         = 
| grade2         = 
| grade3         = 
| grade4         = 
| grade5         = 
| grade6         = 
| grade7         = 
| grade8         = 
| grade9         = 
| grade10        = 
| grade11        = 
| grade12        = 
| grade13        = 
| other         = <!-- use | other_grade_label = to override the default label -->
| other_grade_label_1  = 
| other_grade_enrollment_1 = 
| other_grade_label_2  = 
| other_grade_enrollment_2 = 
| international_students = 
| classes        = 
| average_class_size   = 
| ratio         = 
| system         = 
| classes_offered    = 
| language        = 
| schedule_type     = 
| schedule        = 
| hours_in_day      = 
| classrooms       = 
| campuses        = 
| campus         = 
| campus_size      = 
| area          = 
| campus_type      = 
| houses         = 
| student_union     = <!-- use | student_union_label = to override the default label -->
| colors         = <!-- or | colours = -->
| slogan         = 
| song          = 
| fight_song       = 
| athletics       = 
| athletics_conference  = 
| sports         = 
| mascot         = 
| nickname        = 
| teams         = <!-- use | teams_label = to override the default label -->
| team_name       = 
| rival         = <!-- or | rivals = -->
| accreditation     = <!-- or | accreditations = -->
| USNWR_ranking     = 
| national_ranking    = 
| test_name       = 
| test_average      = 
| bar_pass_rate     = 
| decile         = 
| publication      = 
| newspaper       = 
| yearbook        = 
| products        = 
| endowment       = 
| budget         = 
| fees          = 
| tuition        = 
| annual_tuition     = 
| revenue        = 
| communities      = 
| feeder_schools     = 
| feeder_to       = 
| graduates       = 
| graduates_year     = 
| affiliation      = <!-- or | affiliations = -->
| alumni         = 
| alumni_name      = 
| nobel_laureates    = 
| information      = <!-- do not enter phone numbers or email addresses -->
| website        = <!-- {{URL|school.url}} or {{URL|1=school.url}} if the url contains an equals sign -->
| footnotes       = 
| picture        = 
| picture_caption    = 
| picture2        = 
| picture_caption2    = 
}}

الگوهای مرتبط ویرایش