الگو:Taxonomy/Eukaryota

Ancestral taxa
حوزه: [[یوکاریوت|یوکاریوت]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]

نمی‌دانید که چرا اینجا هستید؟ با آرایه‌شناسی ویکی‌پدیا شروع کنید.

والد: Life [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
رتبه: domain (به صورت حوزه نمایش می‌یابد)
پیوند: یوکاریوت
منقرض: no
همیشه نمایش داده‌شود: no
منابع زیست‌شناسی:
منابع زیست‌شناسی والد: