الگو:Taxonomy/Streptophyta

Ancestral taxa
حوزه: [[یوکاریوت|یوکاریوت]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
فرمانرو: [[گیاه|گیاهان]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: [[رویان‌سنگ‌خزه‌ایان|رویان‌سنگ‌خزه‌ایان]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]

نمی‌دانید که چرا اینجا هستید؟ با آرایه‌شناسی ویکی‌پدیا شروع کنید.

والد: Plantae [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
رتبه: cladus (به صورت کلاد نمایش می‌یابد)
پیوند: رویان‌سنگ‌خزه‌ایان
منقرض: no
همیشه نمایش داده‌شود: no
منابع زیست‌شناسی: Ruggiero; et al. (2015), "Higher Level Classification of All Living Organisms", PLoS ONE, 10 (4), doi:10.1371/journal.pone.0119248
منابع زیست‌شناسی والد: