الگو:User sl-2

sl-2 Uporabnik srednje dobro govori slovensko.
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

Usageویرایش

See alsoویرایش