Stop icon این آخرین هشدار به شما است. بار بعدی که مطالب طنز به مقالات بیفزایید، ممکن است بدون هیچ هشدار دیگری از ویرایش قطع دسترسی شوید.


توضیحات الگو

نحوه استفاده:

{{جا:Uw-joke4}}
{{جا:Uw-joke4|article}} به یک article مشخص رجوع کنید.
{{جا:Uw-joke4|article|متن اضافه}} متن دلخواهی در انتهای پیغام
  • این الگوی استاندارد شده، با رهنمودهای پروژه هشدار دادن به کاربران مطابقت دارد. شما می‌توانید در صفحه بحث پروژه هشدار به کاربران در مورد ظاهر و شکل این الگوها به گفتگو بپردازید (برای مثال درباره تصویری که در گوشه سمت راست قرار دارد).
  • اگر قصد دارید به کاربری هشدار دهید، لطفا قبل از قرار دادن هر الگویی در صفحه بحث کاربر مورد نظر، به فهرست الگوهای پیامی مراجعه کنید. سعی کنید برای هدف خود بهترین الگو را انتخاب کنید. بدین ترتیب، کاربر مورد نظر کمتر سردرگم خواهد شد.
  • در هنگام استفاده از الگوهای چند سطحی، در برخی موارد، نیازی نیست از یک الگوی سطح اول شروع کنید. برای اطلاعات بیشتر این صفحه را ببینید.
  • لطفا یادتان باشد که به جای {{uw-joke4}}، الگو را با استفاده از {{جا:Uw-joke4}} جانشین کنید.
  • این الگو از یک تابع تجزیه‌گر استفاده می‌کند. برای گنجاندن جزئیات بیشتر در پیغامتان، می‌توانید article و همچنین متن دلخواهی را در انتهای الگو اضافه کنید.

  • uw-joke از سری الگوهای هشدار به کاربر
    سطح اول سطح دوم سطح سوم سطح چهارم سطح چهارم-im
    {{uw-joke1}} {{uw-joke2}} {{uw-joke3}} {{uw-joke4}} {{uw-joke4im}}