الیور توئیست (ابهام‌زدایی)

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

الیور توئیست رمانی اثر چارلز دیکنز است.

الیور توئیست همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

فیلم‌ها