الیگوساکارید (انگلیسی: Oligosaccharide) به زنجیره‌های ساکاریدی می‌گویند که تعداد مولکول قند کمی داشته باشند ، الیگو (یونانی) تعداد کمی، (بین سه تا ده مولکول). این ترکیبات در بدن انسان و جانداران مختلف و دیواره سلولها به فراوانی یافت می‌شود. (البته اغلب در پیوند با سایر ترکیبات هستند).

اختلال در متابولیسم این مولکول‌ها موجب الیگوساکاریدوز می‌شود.

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش