امام وردی میرزا متخلّص به داور و ملقّب به کیشیک باشی، شاهزاده و شاعر ایرانی. پسر فتحعلی شاه قاجاربود. در پادشاهی پدر، ریاست کشیک سلطنتی را داشت و پس از مرگ او با گروهی از شاهزادگان با پادشاهی محمد شاه مخالفت کرد، ولی نتیجه‌ای به‌دست نیاورد و پس از قتل قائم‌مقام فراهانی، در اردبیل زندانی شد (۱۲۵۱ق). و از زندان گریخت (۱۲۵۳ق).

امام وردی میرزا
دوران۱۲۱۱–۱۲۵۳
لقب(ها)کیشیک باشی
زادروز۱۲۱۱
زادگاهمرند، آذربایجان، ایران
دودمانقاجار

امام وردی میرزا متولد به تاریخ ۱۴ شوال سال ۱۲۱۱ به دنیا آمد. پدرش فتحعلی شاه قاجار مادرش بیگم جان و برادرش سلطان ابراهیم میرزا و علینقی میرزا بود. وی پس از مرگ فتحعلی شاه قاجار ریاست سپاه علی میرزا ظل‌السلطان را به دست گرفت و پس از مدتی زندانی شدند. در سال ۱۲۵۳ همراه علی میرزا ظل‌السلطان و رکن الدوله از زندان گریخت و به روسیه و عثمانی رفت اما پذیرفته نشد. فامیلی امامی کنونی از نوادگان او هستند. امام‌وردی میرزا در دوران فتحعلی شاه قاجار مدت کوتاهی به جای برادرش علینقی میرزا حاکم قزوین شد و در این مدت وزارت او را میرزا بزرگ نوری به عهده داشت.

منابعویرایش

  • رشوند، محمدعلی بن محمدزمان (۱۳۷۶). مجمل رشوند. تهران: مرکز پژوهشی میراث مکتوب، صفحه سی و نه. *
  • بامداد، مهدی (۱۳۴۷شرح حال رجال ایران در قرن ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ هجری (جلد ۳)، تهران: زوار