اَمَرسین سومین پادشاه سلسله سوم اور بود، که پس از پدرش به سلطنت نشست.

او خود را «ایزدی که به این کشور حیات می‌دهد» و «و ایزد خورشید زمین» نامید.

مرگ ناگهانی او – طبق متن یک فال نامه – بر اثر عفونت ناشی از کفش زدگی (تاول چرکین حاصل از کفش) در گذشت.

پس از او برادرش شوسین به سلطنت رسید.

منابعویرایش

  • سویشر، کلاریس، خاور نزدیک باستان، ترجمه عسکر بهرامی، انتشارات ققنوس، چاپ دوم، ۱۳۸۴