باز کردن منو اصلی

امند ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

روستاویرایش

  • امند (شبستر) روستایی در دهستان رودقات بخش صوفیان شهرستان شبستر استان آذربایجان شرقی
  • امند (مانه و سملقان) روستایی در دهستان جیرانسو بخش مرکزی شهرستان مانه و سملقان استان خراسان شمالی