امور مالی دولتی

مالیه دولتی یا امور مالی دولتی علمی است که به مطالعه نقش دولت در اقتصاد می‌پردازد.[۱]

دامنه شمول مالیه دولتی سه حوزه است: اثرات دولتی بر (۱) تخصیص بهینه منابع، (۲) توزیع درآمد و (۳) پایدارسازی اقتصاد کلان

منابع ویرایش

  1. Gruber, Jonathan (2005). Public Finance and Public Policy. New York: Worth Publications. pp. ۲. ISBN 0-7167-8655-9.