امپراتوری آنژوین

امپراتوری آنژوین (فرانسوی: L'Empire Plantagenêt‎)، یکی از امپراتوری‌های بزرگ در سده‌های میانه بود که قلمرو آن در خاک فرانسه امروزی طی سده‌های ۱۲ و ۱۳ میلادی بود و فرمانروایان آن هنری دوم، ریچارد یکم و جان یکم بودند. این دودمان در رقابت کاپتی-پلانتاژنه از دودمان کاپتی به عنوان حاکمان پادشاهی فرانسه شکست خوردند.

امپراتوری آنژوین

L'Empire Plantagenêt  (فرانسوی)
امپراتوری آنژوین
۱۱۵۴–۱۲۱۴
پرچم امپراتوری آنژوین
پرچم سلطنتی
نشان نظامی امپراتوری آنژوین
نشان نظامی
امپراتوری آنژوین در اوج قدرت خود
امپراتوری آنژوین در اوج قدرت خود
وضعیتاتحاد شخصی، امپراتوری
پایتختپایتخت رسمی نداشتند اما جلسات در آنژه و شینون انجام می‌شد.
زبان(های) رایجفرانسوی قدیم، زبان لاتین، زبان نورمان، آنگلو-نورمن، انگلیسی میانه، زبان گاسکون، زبان باسکی، ولزی میانه، زبان برتون، زبان کورنی، ایرلندی میانه، کامبریک
دین(ها)
کلیسای کاتولیک
حکومتارباب‌رعیتی پادشاهی
شاه، شاهزاده، دوک، کنت و لرد 
• ۱۱۵۴–۱۱۸۹
هنری دوم
• ۱۱۸۹–۱۱۹۹
ریچارد یکم
• ۱۱۹۹–۱۲۱۶
جان انگلستان
• ۱۲۱۶–۱۲۵۹ (فرمانروا دوژور)
هنری سوم
دوره تاریخیقرون وسطا
۲۵ اکتبر ۱۱۵۴
۴ دسامبر ۱۲۵۹
واحد پوللیور فرانسه
امروز بخشی از فرانسه
 گرنزی
 جمهوری ایرلند
 جرزی
 بریتانیا

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش