امپراتوری بیزانس تحت خاندان آنجلوس

امپراتوری بیزانس تحت خاندان آنجلوس (انگلیسی: Byzantine Empire under the Angelos dynasty)، به دورانی از امپراتوری از بیزانس اطلاق می‌شود که پس از روی کار آمدن ایزاک دوم از خاندان آنجلوس تا سقوط قسطنطنیه طی جنگ‌های صلیبی ادامه یافت. طی این دوران بیزانس، ضرباتی جبران ناپذیر همچون نبرد ملازگرد، جنگ صلیبی چهارم و سقوط و غارت و محاصره قسطنطنیه خورد که باعث فروپاشی تدریجی این امپراتوری طی قرون بعدی بدست ترکان عثمانی شد.

امپراتوری روم

Βασιλεία Ῥωμαίων
بیزانس
۱۱۸۵–۱۲۰۴
Byzantine Empire 1203 AD Zoom.png
پایتختقسطنطنیه
زبان(های) رایجیونانی بیزانسی
دین(ها)
کلیسای ارتدوکس شرقی
حکومتاتوکراسی یا یکه‌سلاری
فهرست امپراتوران بیزانس 
• ۱۱۸۵–۱۱۹۵; ۱۲۰۳–۱۲۰۴
ایزاک دوم
• ۱۱۹۵–۱۲۰۳
آلکسیوس سوم
• ۱۲۰۳–۱۲۰۴
آلکسیوس چهارم
• ۱۲۰۴
آلکسیوس پنجم
• ۱۲۰۴
کنستانتین لاسکاریس
تاریخ 
۱۱۸۵
• سقوط قسطنطنیه در جنگ صلیبی چهارم
۱۲۰۴
پیشین
پسین
Byzantine Empire under the Komnenos dynasty
امپراتوری لاتین
امپراتوری نیقیه
امپراتوری ترابوزان
امارت اپیروس
پادشاهی تسالونیک
سلجوقیان روم

منابعویرایش