امپراتوری سور

امپراتوری سور یک حکومت افغان حاکم بر شمال هندوستان بود که توسط شیرشاه سوری بنیانگذاری شد.

امپراتوری سور

1532–1556
امپرتوری سور به رنگ سبز
امپرتوری سور به رنگ سبز
پایتختسسرام (بیهار)
زبان(های) رایجپشتو، هندوی[۱]
دین(ها)
اسلام سنی
حکومتسلطان‌نشین
تاریخ 
• بنیان‌گذاری
۱ مه 1532
• فروپاشی
1556
پیشین
پسین
امپراتوری گورکانی هند
امپراتوری گورکانی هند
امروز بخشی از هند

 پاکستان  بنگلادش

 نپال

فهرست حاکمانویرایش

نام دوران نسبت خانوادگی
از تا
شیرشاه سوری ۱۷ مه ۱۵۳۲ ۲۲ مه ۱۵۴۵ بنیان‌نهای دودمان

(پسر حسن خان سور)

اسلام‌شاه سوری ۲۶ مه ۱۵۴۵ ۲۲ نوامبر ۱۵۵۴ پسر شیرشاه
فیروزشاه سوری ۱۵۵۴ ۱۵۵۴ پسر اسلام‌شاه
محمدعادل‌شاه ۱۵۵۴ ۱۵۵۵ برادرزاده شیرشاه

برادرزن اسلام‌شاه

(پسر نظام خان)

ابراهیم‌شاه سوری ۱۵۵۵ ۱۵۵۵ برادرزن محمد عادل‌شاه

(پسر غازی خان)

اسکندرشاه سوری ۱۵۵۵ ۲۲ ژوئن ۱۵۵۵ برادرزن محمد عادل‌شاه
عادل‌شاه سوری ۲۲ ژوئن ۱۵۵۵ ۱۵۵۶ برادرزن محمد عادل‌شاه

برادر اسکندرشاه

منابعویرایش

  1. Alam, Muzaffar (1998). "The pursuit of Persian: Language in Mughal Politics". Modern Asian Studies. Cambridge University Press. 32 (2): 317–349. doi:10.1017/s0026749x98002947. Hindavi was recognized as a semi-official language by the Sor Sultans (1540-55) and their chancellery rescripts bore transcriptions in the Devanagari script of the Persian contents. The practice is said to have been introduced by the Lodis (1451-1526).
  • Sur Empire، ویکی‌پدیای انگلیسی.