امپراتوری لاتین

امپراتوری رومَنیا یا امپراتوری لاتین قسطنطنیه، یک نظام ارباب رعیتیِ صلیبی بود که به وسیله رهبرانِ جنگ صلیبی چهارم در سرزمین‌های گرفته شده از امپراتوری بیزانس پایه‌گذاری شد. این امپراتوری پس از فتحِ قسطنطنیه در ۱۲۰۴ میلادی پایه‌گذاری شد و تا ۱۲۶۱ میلادی برقرار بود.

امپراتوری لاتین

امپراتوری رومنیا
۱۲۰۴ میلادی–۱۲۶۱ میلادی
نماد امپراتوری لاتین قسطنطنیه
نماد امپراتوری لاتین قسطنطنیه
امپراتوری لاتین و واسال هایش به(رنگ زرد)و سه دولت یونانی-بیزانسی تقسیم شده است.درسال۱۲۱۴
امپراتوری لاتین و واسال هایش به(رنگ زرد)و سه دولت یونانی-بیزانسی تقسیم شده است.درسال۱۲۱۴
پایتختقسطنطنیه
زبان(های) رایجزبان لاتین، فرانسوی باستان (رسمی)
زبان یونانی (رایج)
دین(ها)
کلیسای کاتولیک (رسمی)
کلیسای ارتدکس یونان (رایج)
حکومتپادشاهی
امپراتور لاتین 
• ۱۲۰۴–۱۲۰۵ میلادی
بالدوین یکم قسطنطنیه
• ۱۲۰۶–۱۲۱۶ میلادی
هنری فلاندرز
• ۱۲۱۶–۱۲۱۷ میلادی
پیتر دوم کورتنی
• ۱۲۱۷–۱۲۱۹ میلادی
یالدنا فلاندرز(نایب السطنه)
• ۱۲۱۹–۱۲۲۸ میلادی
رابرت کورتنی
• ۱۲۲۸–۱۲۳۷ میلادی
جان برین(نایب السلطنه)
• ۱۲۳۷–۱۲۶۱ میلادی
بالدوین دوم قسطنطنیه
دوره تاریخیاواخر قرون وسطا
• بنیان‌گذاری
۱۲۰۴ میلادی
• فروپاشی
۱۲۶۱ میلادی
مساحت
1204 est.۳۳۹٬۰۰۰ کیلومتر مربع (۱۳۱٬۰۰۰ مایل مربع)
1260 est.۲۲٬۰۰۰ کیلومتر مربع (۸٬۵۰۰ مایل مربع)
پیشین
پسین
امپراتوری بیزانس
امپراتوری بیزانس
امروز بخشی از ترکیه
 یونان

پانویس ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش