امپراتوری نخست بلغارستان

امپراتوری نخست بلغارستان دولتی قرون وسطایی بود که در ۶۸۰ میلادی در شمال شرقی شبه جزیره بالکان توسط بلغارها که شاخه ای از ترکان هستند تأسیس گردید. این امپراتوری در بیش‌ترین وسعت خود از بوداپست تا دریای سیاه و از رود دنیپر تا دریای آدریاتیک امتداد می‌یافت. بلغارها اولین اقدام مهم خود را در شکستن محاصرهٔ قسطنطنیه توسط مسلمانان انجام دادند و شاه آنان، ترول، به عنوان ناجی اروپا شناخته شد.

امپراتوری نخست بلغارستان

Първo българско царство
Părvo Bălgarsko Tsarstvo
Bulgaria
۶۸۱–۱۰۱۸
امپراتوری بلغارستان در دهه ۹۱۰ میلادی
امپراتوری بلغارستان در دهه ۹۱۰ میلادی
پایتختپلیسکا(۶۸۱–۸۹۳)
ولیکی پرسلاو
(۸۹۳–۹۶۸/۹۷۲)

اسکوپیه(۹۷۲–۹۹۲)
اوهرید(۹۹۲–۱۰۱۸)
زبان(های) رایجBulgar and بلغار و زبان‌های سلاوی ِ جنوبی به همراهِ یونانی ِ بیزانسی[۱][۲][۳][۴][۵][۶]
(۶۸۰–۸۹۳)
Old Bulgarian
(۸۹۳–۱۰۱۸)
دین(ها)
تنگری گرایی و Slavic Paganism
(۶۸۰–۸۶۴)
مسیحیت ارتدکس
(۸۶۴–۱۰۱۸)
حکومتپادشاهی مطلقه
خان، Tsar (Emperor) 
• ۶۸۰–۷۰۰
اسپرخ‌خان (نخستین)
• ۱۰۱۸
پرِسیان دوم (آخرین)
دوره تاریخیقرونِ وسطی
• ورود اسپرخ‌خان
۶۸۱
۸۶۴
• برگزیدنِ بلغاری قدیم به عنوانِ زبانِ امپراتوری
۸۹۳
• سیمئون یکم عنوانِ تزار اختیار می‌کند
۹۱۳
• محو شدن از نقشه
۱۰۱۸
مساحت
قرنِ ۱۰-ام م۷۵۳٬۰۰۰ کیلومتر مربع (۲۹۱٬۰۰۰ مایل مربع)
جمعیت
• قرنِ ۱۰-ام م
۴۰۰۰۰۰۰
پیشین
پسین
امپراتوری بیزانس تحت خاندان هراکلیوس
بلغارستان بزرگ کهن
امپراتوری بیزانس تحت دودمان مقدونیه‌ای
دومین امپراتوری بلغارستان
امروز بخشی از

منابع

ویرایش