امپراتور جیانون جین

هشتمین امپراطور سلسله جین شرقی

امپراتور جیانون جین (۳۲۰ الی ۱۲ سپتامبر ۳۷۲) با نام شخصی سیما یو و نام محترم دائووان، هشتمین امپراتور جین شرقی و یکی از امپراتوران خاندان سیما بود. او برادر کوچکتر امپراتور مینگ بود و توسط یک ژنرال نظامی به نام هوان ون بر تخت نشانده شد. او پسر امپراتور یوان جین بود. مدت حکومت وی حتی یک سال هم نبود که در همان یک سال هم بیشتر قدرت در دستان هوان ون بود و سیما یو بعنوان یک حاکم دست نشانده و نمادین بود. پس از امپراتور جیانون، پسرش سیما یائو با نام امپراتور شیائووو بر تخت نشانده شد.

سیما یو
هشتمین امپراتور جین شرقی
سلطنت370
پیشینامپراتور فی جین
جانشینامپراتور شیائووو جین
زاده۳۲۰ میلادی
درگذشته۱۲ سپتامبر ۳۷۲ (۵۲ سال)
همسر(ان)
 • بانو وانگ جیانجی تاییوان
 • بانو لی لینگرونگ
 • بانو هو
 • بانو وانگ
 • بانو شو
 • حداقل یک همسر دیگر
فرزند(ان)
 • سیما دائوشنگ
 • سیما یوشنگ
 • سیما یائو
 • سیما دائوزی
 • سیما یو
 • سیما ژوشنگ
 • سیما تیانلیو
 • شاهدخت پویانگ
 • بانو سیما دائوفا
 • شاهدخت ووچانگ
 • شاهدخت شونیانگ
خاندانخاندان سیما
پدرامپراتور یوان جین
مادربانو ژنگ آچون شینگیانگ

منابع ویرایش