امپراتور رنزونگ

امپراتور رنزونگ (تولد:۳۰ مه ۱۰۱۰ -مرگ: ۳۰ آوریل ۱۰۶۳ میلادی) چهارمین امپراتور دودمان سونگ بود که از ۱۰۲۲ تا ۱۰۶۳ م. فرمانروایی کرد. در دورهٔ بلند حکومت او (۴۰ سال) دودمان سونگ در اقتدار به سر می‌برد اما درهمین زمان بود که ضعف و شکنندگی آن آغاز شد وی در اوایل حکومتش به صورت رسمی شدیداً تحت نظارت و کنترل امپراتریس لیو بود و در این مدت تماماً در زیر سایه قدرت نامادریش بود و امپراتریس بیوه لیو به عنوان نایب السلطنه وی به مدت ۱۱ سال تا هنگام مرگ خودش به تنهایی فرمانروای دودمان سونگ بود و لباس امپراتوری بر می کرد و تماماً بر چین بر حق خود آزادانه حکومت کرد رنزونگ با مرگ نامادری خود امپراتریس لیو به قدرت اصلی و راستین رسید و شروع به فرمانروایی به صورت یگانه و آزادانه کرد. یکی از دلایل ضعف او در تفسیری که وی از سیاست خارجی داشت نهفته است.

امپراتور رنزونگ
Palace portrait on a hanging scroll, kept in the کاخ‌موزه ملی، تایپه، تایوان
امپراتور دودمان سونگ
سلطنت24 March 1022 – 30 April 1063(تماما با امپراتریس لیو)
تاج‌گذاری24 March 1022
پیشینامپراتور ژنزونگ
جانشینامپراتور یینگ زونگ
نایب السلطنهامپراتریس لیو
زادهZhao Shouyi (1010–1018)
Zhao Zhen (1018–1063)
30 May 1010
درگذشته۳۰ آوریل ۱۰۶۳ (۵۲ سال)
ConsortsConsort Jing (ا. ۱۰۲۴–۱۰۳۳)
Empress Cisheng (ا. ۱۰۳۳–۱۰۶۳)
Empress Wencheng (ا. ۲۰۲۴–۱۰۵۴)
فرزند(ان)Princess Zhuangxiao
Princess Lingde
Princess Xianyi
Princess Yimu
تاریخ‌های دوره
Tiansheng (天聖; "Heavenly Saint", 1023–1032)
Mingdao (明道; "Bright Thinking", 1032–1033)
Jingyou (景祐; "Revered Protection", 1034–1038)
Baoyuan (寶元; "Precious Prime", 1038–1040)
Kangding (康定; "Peaceful Order", 1040–1041)
Qingli (慶曆; "Celebrated Calender", 1041–1048)
Huangyou (皇祐; "Sovereign Protection", 1049–1053)
Zhihe (至和; "Extreme Peace", 1054–1056)
Jiayou (嘉祐; "Praised Protection", 1056–1063)
نام پسامرگ
Titian Fadao Jigong Quande Shenwen Shengwu Ruizhe Mingxiao Huangdi
(體天法道極功全德神文聖武睿哲明孝皇帝) (awarded in 1083)
نام معبد
Renzong (仁宗)
خاندانHouse of Zhao
پدرامپراتور ژنزونگ
مادرEmpress Zhangyi

امپراتور رنزونگ سرانجام در سال ۱۰۶۳ میلادی بی آنکه ولیعهدی تعیین کرده باشد، درگذشت.

منابع

ویرایش