امپراتور ژانگ هان

امپراتور ژانگ هان (۵۷ تا ۹ آوریل ۸۸)، سومین امپراتور دودمان هان شرقی بود. امپراتور ژانگ هان از سال ۷۵ تا هنگام مرگش در سال ۸۸ میلادی به مدت ۱۳ سال بر کشور چین و دودمان هان حکومت کرد.

هان ژانگ‌دی
سومین امپراتور هان شرقی
سلطنت75 میلادی تا 88 میلادی
پیشینامپراتور مینگ هان
جانشینامپراتور هه هان
زاده57 میلادی
درگذشته88 میلادی (31 سال)
فرزند(ان)
 • لیو ژائو
 • لیو کینگ
 • لیو شئو
 • لیو کای
 • لیو کانگ
 • لیو کوان
 • لیو شو
 • لیو وانسوی
 • بانو لیو نان
 • بانو لیو وانگ
 • بانو لیو جی
نام کامل
نام خانوادگی: لیو (劉)
نام کوچک: دا (炟)
نام پسامرگ
کوتاه: امپراتور ژانگ (章)
کامل: شیائوژانگ[۱] (孝章)
نام معبد
سوزونگ (肅宗)
خاندانخاندان هان شرقی
پدرامپراتور مینگ هان
مادربانو جیا

نام شخصی وی لیو دا و نام معبد وی سوزونگ بود. امپراتور ژانگ پس از مرگ پدرش امپراتور مینگ به سلطنت رسید.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

 1. Literally meaning "continuator and martial".