امپراتور گوانگ‌وو هان

امپراتور گوانگ‌وو با نام تولد لیو شیو، نخستین امپراتور دودمان هان شرقی بود.

لیو شیو
نخستین امپراتور هان شرقی
سلطنت5 اوت 25 تا 29 مارس 57
پیشینهیچ‌کس؛ گنگشی امپراتور بعنوان امپراتور دودمان هان (پس از سقوط دودمان زین)
جانشینامپراتور مینگ هان
زاده5 ژانویه 13 پ.م.
ناحیه لانکائو، دودمان هان
درگذشته29 مارس 57 (62 سال)
لوئویانگ، امپراتوری هان
نام کامل
نام خانوادگی: لیو (劉)
نام کوچک: شیو (秀)
نام محترم: ونشو (文叔)
تاریخ‌های دوره
جیانوو (建武): 25–56
جیانووژونگیوان (建武中元): 56–58
نام پسامرگ
کوتاه: امپراتور گوانگ‌وو (光武帝)
کامل: امپراتور گوانگ‌وو[۱] (光武皇帝)
نام معبد
شیزو (世祖)
خاندانخاندان هان شرقی
پدرلیو کین (劉欽)
مادربانو فن

منابع ویرایش

  1. Literally meaning "continuator and martial".