باز کردن منو اصلی

امیرزاده محمد عمر (وفات ۸۰۹ ق / ۱۴۰۶ م) فرزند میرانشاه تیموری است که پس از مرگ تیمور یکی از مدعیان جانشینی او بود.

محمدعمر تیموری
امیر آذربایجان و گرجستان
سلطنت ۱۴۰۵ تا ۱۴۰۶ (میلادی)
پیشین میرزا ابابکر
جانشین میرزا ابابکر
خلیل سلطان
پدر میران‌شاه
مرگ ۱۴۰۶ میلادی

امیرزاده محمد، پسر میرانشاه و برادر میرزا ابابکر بود که پس از مرگ تیمور، بر برادر شورید و او را در سلطانیه به زندان انداخت. پدرش میرانشاه نیز که از جانب وی بیمناک شده بود به نزد شاهرخ به خراسان پناه برد.[۱]

شورش علیه شاهرخویرایش

محمد عمر حدود ۸۰۹ ق / ۱۴۰۶ م علیه شاهرخ دست به شورش زد، که اجل مهلتش نداد و در همان سال چشم از جهان فروبست. به این ترتیب با مرگ او، تنها بازمانده از خاندان میرانشاه، پسرش خلیل سلطان بود که در فرارود (ماوراءالنهر) حکومت می‌کرد.[۱]

پانویسویرایش

منابعویرایش