شاهزاده‌نشین ولز

(تغییرمسیر از امیرنشین ولز)

شاهزاده‌نشین ولز (ولزی: Tywysogaeth Cymru) میان سال‌های ۱۲۱۶ و ۱۵۳۶ وجود داشت، که در حین نهایت قدرتش میان سال‌های ۱۲۶۷ و ۱۲۷۷ شامل دو سوم ولز امروزی می‌شد. این کشور برای بیشتر تاریخش به‌استثنای چند دههٔ نخستینش در برابر تاج و تخت انگلستان "پیوسته و متحد" بود. با این حال، برای چندین نسل، به‌طور مشخص دوران بنیانش در ۱۲۱۶ به اتمام فتح ولز در سال ۱۲۸۴ به‌دست ادوارد یکم، به‌صورت دو فاکتو تحت سلطهٔ یک شاهزاده ولز ولزی بود، اگرچه که سوگند وفاداری به پادشاه انگلستان خورده‌بود.

شاهزاده‌نشین ولز
Tywysogaeth Cymru
دولت متکی انگلستان (۱۲۸۳–۱۲۹۴، ۱۲۹۵–۱۴۰۰، ۱۴۱۵–۱۵۴۲)

 

۱۲۱۶–۱۵۴۲
[[پرچم ولز|پرچم خاندان ابرفراو]] [[نشان شاهزاده ولز|نشان گوینز]]
شاهزاده‌نشین ولز (۱۲۶۷–۱۲۷۷)، سرزمین‌هایی که مستقیماً تحت سلطهٔ شاهزادهٔ ولز اداره می‌شدند.
  گوینز، شاهزاده‌نشین لیولین اپ گریفذ
  مناطق فتح‌شده توسط لیولن
  مناطق خراجگذاران لیولن
  لردنشین‌های بارون‌های مهاجم
  لردنشین‌های پادشاهی انگلستان
پایتخت ابرگوین‌گرگین (ابر گارث سلین)
زبان‌(ها) ولزی میانه، ولزی
دین مسیحیت
دولت شاهزاده‌نشین، پادشاهی فئودالی
ولز
 - ۱۲۱۶–۱۲۸۳ لیولین واور و نوادگان
 - ۱۳۰۱–۱۵۴۲ اردوارد کرنارون و وراث متعاقب به تخت پادشاهی انگلستان
دوره تاریخی سده‌های میانی
 - شورای ابردیفی ۱۲۱۶
 - معاهده ورسستر ۱۲۱۸
 - معاهده مونتگمری ۱۲۶۷
 - معاهده ابرکنوی ۱۲۷۷
 - اساس‌نامهٔ ریتلن ۳ مارس ۱۲۸۴
 - قوانین در کنش‌های ولز ۱۵۳۵–۱۵۴۲
یکای پول پنی (کینیوگ)
امروزه بخشی از

منابعویرایش