منصور الآمر باحکام‌الله

(تغییرمسیر از امیر بن مستعلی)


منصور بن مستعلی الآمر باحکام‌الله دهمین خلیفه فاطمی بود. در زمان او نایب‌السلطنه اش افضل شاهنشاه عملاً خلافت را در دست داشت و خلیفه در کارهای سیاسی دخالتی نمی‌کرد؛ تا این که الآمر، نایب‌السلطنه را عزل و مأمون بطائحی را به جای او گماشت. وی در سال ۱۱۳۰ درگذشت و پس از او طیب ابوالقاسم به خلافت رسید.

کتابشناسی/ یادکردها

  • ویلیام بوردهی (۱۳۶۴=تحقیقی در آیین اسماعیلیه، ترجمهٔ زهرا سعیدی، مشهد: تابناک تاریخ وارد شده در |سال= را بررسی کنید (کمک)
  • محمد بن زین العابدین (۱۳۶۲=تاریخ جماعت اسمعیلیه:هدایت المومنین الطالبین، ترجمهٔ هما خاقان زاده، به کوشش الکساندر سیمونوف.، تهران: اساطیر تاریخ وارد شده در |سال= را بررسی کنید (کمک)