امیر (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌پدیا

امیر یک نام برای مردان است.

امیر همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: