امیر (عربی: أمیر) عنوانی است که در کشورهای عربی و فارسی‌زبان به برخی از مقام‌ها گفته می‌شود. در ارتش کنونی ایران برای مقام سرتیپ دوم به بالاتر از عنوان امیر استفاده می‌شود. در تاریخ ایران از این کلمه در دربار هم استفاده می‌شده‌است مثل امیر کبیر یا امیر الامرا.

امیر کبیر

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش