امین‌آباد

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا
(تغییرمسیر از امین آباد)

امین‌آباد ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

روستاویرایش

استان آذربایجان شرقیویرایش

استان آذربایجان غربیویرایش

استان اردبیلویرایش

  • امین‌آباد (نیر) روستایی در دهستان مهماندوست بخش کوراییم شهرستان نیر استان اردبیل

استان اصفهانویرایش

استان البرزویرایش

استان تهرانویرایش

استان خراسان جنوبیویرایش

استان خراسان رضویویرایش

استان خراسان شمالیویرایش

استان خوزستانویرایش

استان زنجانویرایش

استان سمنانویرایش

استان سیستان و بلوچستانویرایش

استان فارسویرایش

استان قزوینویرایش

استان قمویرایش

استان کردستانویرایش

استان کرمانویرایش

استان کرمانشاهویرایش

استان گلستانویرایش

استان گیلانویرایش

  • امین‌آباد (رشت) روستایی در دهستان حاجی بکنده خشکبیجار بخش خشکبیجار شهرستان رشت استان گیلان
  • امین‌آباد (رودبار) روستایی در دهستان رستم‌آباد جنوبی بخش مرکزی شهرستان رودبار استان گیلان

استان مازندرانویرایش

  • امین‌آباد (آمل) روستایی در دهستان دابوی جنوبی بخش دابودشت شهرستان آمل استان مازندران
  • امین‌آباد (بابل) روستایی در دهستان کاری پی بخش لاله آباد شهرستان بابل استان مازندران
  • امین‌آباد (تنکابن) روستایی در دهستان میرشمس الدین بخش مرکزی شهرستان تنکابن استان مازندران

استان مرکزیویرایش


استان همدانویرایش

استان یزدویرایش