امیکرون مار

امیکرون مار یک ستاره است که در صورت فلکی مار قرار دارد.

امیکرون مار
اطلاعات رصدی
مبدأ مبدأ (ستاره‌شناسی)      اعتدال مبدأ (ستاره‌شناسی)
صورت فلکی مار (صورت فلکی)
بُعد ۱۷h ۴۱m ۲۴.۹s
میل -۱۲° ۵۲' ۳۱"
قدر ظاهری (V) +۴.۲۴
قدر مطلق (V)+۴.۲۴
فاصله۱۶۸ ± ۹ ly
(۵۲ ± ۳ pc)
رده طیفیA2Va
نام‌گذاری‌های دیگر
56 Serpentis, HR 6581, HD 160613, SAO 160747, HIP 86565
توضیحات:تصویر شکل اتحادیه بین المللی نجوم برای صورت فلکی مار دمی .

منابعویرایش