ام فروه

(تغییرمسیر از ام‌فروه)

فاطمه یا قریبه، مشهور به ام فروه، دختر قاسم بن محمد بن ابوبکر، از زنان محمد باقر و مادر جعفر صادق بود. وی راوی حدیث بوده‌است.[۱] ام فروه با محمد باقر بن زین‌العابدین بن حسین بن علی بن ابیطالب ازدواج کرد و جعفر صادق از او متولد شد.[۲]

پانویسویرایش

  1. «ام فروه». لغتنامه دهخدا.[پیوند مرده]
  2. http://makarem.ir/main.aspx?lid=0&mid=254833&typeinfo=23&catid=24205