انابد (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

انابد در معانی زیر کاربرد دارد: