انتخابات سنای ایالات متحده آمریکا، ۲۰۱۴

سنای ایالات متحده در ۴ نوامبر، ۲۰۱۴ برگزار و ۳۳ تا از ۱۰۰ کرسی سنا در انتخاباتی که برندگانش در دوره‌ای شش ساله از ۳ ژانویه ۲۰۱۵ تا ۳ ژانویه ۲۰۲۱ مشغول به کار خواهند بود برگزیده شدند. حزب جمهوریخواه برای در اختیار گرفتن سنا نیاز به کسب حداقل شش کرسی داشت که با کسب هفت کرسی بدین هدف رسید و برای نخستین بار پس از سال ۲۰۰۶ کنترل سنا را در دست گرفت. انتخابات مجلس نمایندگان ایالات متحده، ۲۰۱۴ و بسیاری انتخابات‌های ایالتی و محلی هم در همین روز برگزار شد.

انتخابات سنای ایالات متحده، ۲۰۱۴
ایالات متحده آمریکا
۲۰۱۲ →
۴ نوامبر، ۲۰۱۴
← ۲۰۱۶

  Mitch McConnell 113th Congress 2013.jpg Harry Reid 113th Congress 2013.jpg
حزب حزب جمهوریخواه حزب دمکرات

2014 Senate election map.svg

کرسی‌های سنا که انتخابات در آن برگزار می‌شود:

{


رهبر اکثریت کنونی

هری رید
حزب دمکرات

در نوامبر ۲۰۱۴ برای ۳۶ کرسی سنا انتخابات برگزار شد که ۲۱ ای از آنها در دست دمکرات‌ها و ۱۵ تایشان در دست جمهوریخواهان بود. نظرسنجی در اوایل سپتامبر نشان می‌داد که حزب جمهوریخواه احتمالاً کنترل سنا را با به دست آوردن شش کرسی از آن خود خواهد کرد. این انتخابات مصادف با صدمین سالگرد انتخاب مستقیم سناتورهای ایالات متحده بود.[۱]

     کرسی مطمئناً دمکرات      کرسی رقابتی در اختیار دمکرات
     کرسی مطمئناً جمهوریخواه       کرسی رقابتی در اختیار جمهوریخواه

منابعویرایش