انتخابات مجلس شورای ملی (۱۳۱۶)

انتخابات مجلس یازدهم ایران در سال ۱۳۱۶ برگزار شد. این مجلس در ۲۰ شهریور ماه گشوده شد.[۱]

انتخابات یازدهمین دورهٔ مجلس شورای ملی

→ ۱۳۱۴
۱۳۱۶
۱۳۱۸ ←
همهٔ ۱۳۷ کرسی مجلس شورای ملی
درصد کرسی

نخست‌وزیر پیش از انتخابات

محمود جم

نخست‌وزیر برگزیده

محمود جم

منابع

  1. آشنایی با تاریخ مجالس قانونگذاری در ایران دوره اول تا دوره شانزدهم [History of Legislatures in Iran (1285–1328)] (به Persian). Majlis Research Center. 2005 [1384]. pp. 203–210.