انتخابات مجلس شورای ملی (۱۳۱۸)

انتخابات مجلس دوازدهم ایران در طول ماه‌های تیر و مرداد سال ۱۳۱۸ برگزار شد.[۱] این انتخابات، آخرین انتخابات برگزار شده در طول سلطنت رضا شاه بوده است و انتخاباتی آزاد شمرده نشد.[۲]

انتخابات دوازدهمین دورهٔ مجلس شورای ملی

→ ۱۳۱۶
تیر و مرداد ۱۳۱۸
۱۳۲۰ ←
همهٔ ۱۳۷ کرسی مجلس شورای ملی
درصد کرسی

نخست‌وزیر برگزیده

اعلام‌نشده

منابع

  1. Gholi-Majid, Mohammad (2012). August 1941: The Anglo Russian Occupation and Change of Shahs. University Press of America. p. 17. ISBN 978-0-7618-5941-3.
  2. Azimi, Fakhreddin (2008). Quest for Democracy in Iran: A Century of Struggle Against Authoritarian Rule. Harvard University Press. p. 76. ISBN 0-674-02778-7.