انتخابات مجلس شورای ملی (۱۳۲۰)

انتخابات مجلس سیزدهم در ایران در شهریور ۱۳۲۰ آغاز شد. در این زمان رضا شاه هنوز در قدرت بود و فرایند انتخابات در طول حمله انگلیس و شوروی به ایران و جانشینی پسرش محمدرضا شاه نیز ادامه یافت.[۱]

انتخابات سیزدهمین دورهٔ مجلس شورای ملی

→ ۱۳۱۸
شهریور ۱۳۲۰
۱۳۲۱ ←
همهٔ ۱۳۷ کرسی مجلس شورای ملی
درصد کرسی

نخست‌وزیر پیش از انتخابات

محمدعلی فروغی
حزب تجدد

نخست‌وزیر برگزیده

محمدعلی فروغی
حزب تجدد

نخست وزیر محمد علی فروغی برای لغو نتایج انتخابات که عاری از مشروعیت در نظر گرفته می‌شد تحت فشار قرار گرفته بود.[۲]

بلافاصله پس از انتخابات و تبعید رضا شاه، اعضای پارلمان که به صورت جداگانه قبل از کناره گیری از پادشاهی توسط او دستچین شده بودند تغییر رفتار دادند و خواستار تحقیقات دربارهٔ تخلفات رضا شاه شدند.[۳]

منابع

ویرایش
  1. "American University (Washington, D.C.). Foreign Area Studies". Area Handbook for Iran. Issue 68 of DA pam. Vol. 550. U.S. Government Printing Office. 1971. p. 280.
  2. Baktiari, Bahman (1996). Parliamentary Politics in Revolutionary Iran: The Institutionalization of Factional Politics. University Press of Florida. p. 28. ISBN 978-0-8130-1461-6.
  3. Amuzgar, Jahangir (1991). The Dynamics of the Iranian Revolution: The Pahlavis' Triumph and Tragedy: 31. SUNY Press. p. 110. ISBN 978-0-7914-0731-8.