انتخابات پارلمانی جمهوری قره‌باغ (۲۰۱۵)

انتخابات پارلمانی در روز ۳ مه ۲۰۱۵ در جمهوری قره‌باغ برگزار شد. در مجموع ۳۳ عضو مجلس ملی جمهوری آرتساخ برگزیده شدند. میزان مشارکت - درصد آرا بود.

انتخابات پارلمانی جمهوری قره‌باغ (۲۰۱۵)
جمهوری آرتساخ
→  ۲۰۱۰ ۳ مه ۲۰۱۵ انتخابات عمومی جمهوری آرتساخ ←

تمامی ۳۳ کرسی در مجلس ملی جمهوری آرتساخ
۱۷ کرسی موردنیاز اکثریت
حزب رهبر % کرسی‌ها ±
Free Motherland آرائیک هاروتیونیان ۴۷٫۳۵ ۱۵ 1+
Democratic Party آشوت غولیان ۱۹٫۰۲ ۶ 0
ARF آرتور آقابکیان ۱۸٫۸۱ ۷ 1+
Movement 88 ویتالی بالاسانیان ۶٫۹۳ ۲ جدید
National Revival هایک خانومیان ۵٫۳۸ ۱ جدید
مستقل ۲ -5
فهرست حزب‌هایی که کرسی به دست آوردند. نتیجهٔ تفصیلی در پایین.
انتخابات پارلمانی جمهوری قره‌باغ (۲۰۱۵) پیش از انتخابات Elected Prime Minister
آرائیک هاروتیونیان
Free Motherland
آرائیک هاروتیونیان
Free Motherland

نتایجویرایش

حزبProportionalConstituencyکل
کرسی‌ها
+/–
آراء٪کرسی‌هاآراء٪کرسی‌ها
Free Motherland۳۲٬۶۳۲۴۷٫۳۵۱۱۴۱۵
Democratic Party of Artsakh۱۳٬۱۰۵۱۹٫۰۲۴۲۶۰
فدراسیون انقلابی ارمنی۱۲٬۹۶۵۱۸٫۸۱۴۳۷
Movement 88۴٬۷۷۸۶٫۹۳۲۰۲New
National Revival۳٬۷۰۹۵٫۳۸۱۰۱New
Communist Party of Artsakh۱٬۱۳۶۱٫۶۵۰۰۰۰
Peace and Development۵۹۱۰٫۸۶۰۰۰۰
مستقلان۲۲–۵
کل۶۸٬۹۱۶۱۰۰٫۰۰۲۲۱۱۳۳۰
آراء معتبر۶۸٬۹۱۶۹۵٫۳۲۰
آراء نامعتبر/سفید۳٬۳۸۰۴٫۶۸۰
کل آراء۷۲٬۲۹۶۱۰۰٫۰۰۰100.00
رأی‌دهندگان ثبت‌نام کرده۱۰۲٬۰۴۲۷۰٫۸۵nil
منبع: CEC, CEC, Caucasian Knot

منابعویرایش