انتقال بی‌سیم برق

(تغییرمسیر از انتقال انرژی بی‌سیم)

انتقال بی‌سیم انرژی یا برق بی‌سیم فرایندی است که در هر سیستم جایی که انرژی الکتریکی از یک منبع برق به یک بار الکتریکی(امپدانس) بدون اتصال سیم انتقال می‌یابد جای می‌گیرد. انتقال بی‌سیم در مواردی سودمند است که انتقال انرژی آنی و مداوم مورد نیاز است در حالی که سیم‌های انتقال نامناسب و پر خطر بوده و در بعضی موارد استفاده از آنها غیرممکن است. انتقال انرژی بی‌سیم با انتقال اطلاعات به صورت بی‌سیم متفاوت است. همچون رادیو(انتقال اطلاعات به صورت بی‌سیم)، جایی که نسبت سیگنال به نویز یا درصد توان دریافتی فقط در حالی قطع می‌شود که برای دریافت سیگنال به اندازه کافی بسیار کم باشد. در انتقال بی‌سیم بازدهی (راندمان)، پارامتر مهمتری به حساب می‌آید. متداول‌ترین شکل انتقال بی‌سیم انرژی با استفاده از القای الکترومغناطیسی است. فناوری‌های امروزی برای برق بی‌سیم شامل آنهایی می‌شود که بر پایهٔ امواج میکرو (میکروویو) و لیزرها هستند.[۱]

وصف یک هنر مند از ماهواره‌ای خورشیدی که می‌تواند انرژی را به صورت بی‌سیم به یک بشقاب فضایی یا سطح سیاره بفرستد.

پانویسویرایش