آینده یک جهان منبسط‌شونده

(تغییرمسیر از انجماد بزرگ)

آیندهٔ یک جهان منبسط‌شونده برپایهٔ مشاهدات، به نظر می‌رسد که انبساط جهان برای همیشه ادامه خواهد یافت. بر اثر انبساط، جهان سردتر می‌شود و سرانجام به‌اندازه‌ای سرد خواهد شد که شرایط وجود هیچ حیاتی را نخواهد داشت. به همین دلیل، به این سناریو برای پایان جهان، انجماد بزرگ (به انگلیسی: Big Freeze) نیز گفته می‌شود.[۱]

منابعویرایش

  1. WMAP – Fate of the Universe, WMAP's Universe, NASA. Accessed on line July 17, 2008.