انسان‌ساییان

انسان‌ساییان
South Djoum Chimp.jpg
شامپانزه معمولی در استان جنوبی کامرون
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: نخستی‌سانان
فروراسته: میمونان
بالاخانواده: انسان‌واران
تیره: انسان‌سایان
زیرخانواده: انسان‌ساییان
گری، ۱۸۲۵
تبار

پان‌تباران
انسان‌تباران

انسان‌ساییان با نام علمی Homininae، در آرایه‌شناسی علمی، زیرخانواده‌ای از خانوادهٔ انسان‌سایان است. این زیرخانواده تنها شامل دو سردهٔ موجود شمپانزه و انسان است. گنجاندن سردهٔ شمپانزه در زیرخانوادهٔ انسان‌ساییان به این معناست که شمپانزه‌ها به انسان نزدیک‌ترند تا به دیگر کپی‌های بزرگ — علی‌الخصوص گوریل‌ها. انسان و شمپانزه نزدیک‌ترین خویشاوندهای یک‌دیگرند.


جستارهای وابسته

منابع

  • Wood, Bernard;Brian G. Richmond (2000), "Human evolution: taxonomy and paleobiology", Journal of Anatomy, 197 (1), p. 19-60