انسان خردمند باستانی

انسان خردمند باستانی (به انگلیسی: Archaic humans) شامل همهٔ گونه‌های منقرض‌شدهٔ سردهٔ انسان است که از نظر گنجایش کاسهٔ سر و احیاناً ابزارسازی چیزی میان انسان راست‌قامت و انسان خردمند و نئاندرتال می‌بودند.

Broken Hill Skull (Replica01).jpg

این اصطلاح مبین گونهٔ زیستی بخصوصی نیست و اصطلاحی کلی‌است.