بازتاب

(تغییرمسیر از انعکاس)

بازتاب یا اِنعِکاس (به انگلیسی: Reflection) عبارت است از تغییر مسیر نور پس از برخورد با یک شیء. قانون بازتاب می‌گوید اگر روی نقطهٔ بازتاب، خطی عمود بکشیم، زاویهٔ تابش با بازتابش برابر خواهد بود. این قانون را با اصل کمترین زمان (اصل فرما) نیز می‌شود اثبات کرد.[۱]

انعکاس کوه هود در دریاچه آینه (Mirror Lake)

بررسی ویرایش

 

قسمتی از نوری که به سطح مشترک دو محیط تابیده می‌شود، بازتاب می‌یابد و قسمتی دیگر از آن عبور می‌کند و وارد محیط دوم می‌شود. میزان انتقال و بازتاب به عوامل زیر بستگی دارد:[۲]

  • زاویه تابش
  • پولاریزاسیون موج
  • پارامترهای دو محیط

اگر موج تابش با زاویهٔ θi نسبت به خط عمود بر سطح مشترک دو محیط بتابد. بر اساس قانون اسنل موج منعکس‌شده با همین زاویه بازتابش می‌یابد.[۳]

نگاره‌ها ویرایش

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  1. Lekner, John (1987). Theory of Reflection, of Electromagnetic and Particle Waves. Springer. ISBN 9789024734184.
  2. کلهر، مهندسی روشنایی، ۱۹.
  3. کلهر، مهندسی روشنایی، ۲۰.
  • کلهر، حسن (۱۳۸۶). مهندسی روشنایی. شرکت سهامی انتشار. شابک ۹۷۸-۹۶۴-۵۷۳۵-۱۲-۶.