انفجاری‌های دندانی و لثوی بی‌واک

(تغییرمسیر از انفجاری لثوی بی‌واک)

انفجاری لثوی بی‌واک یک حرف صامت (همخوان) است. این حرف در الفبای آوانگاری بین‌المللی با /t/ نشان داده می‌شود و برابر با حرف ت در زبان فارسی است. این همخوان در بیشتر زبان‌های جهان وجود دارد. یکی از زبان‌های که جز در وامواژه‌ها فاقد این همخوان است زبان هاوایی می‌باشد.

t
شماره IPA103
کدبندی
محتوا (اعشاری)t
یونیکد (شانزدهتایی)U+0074
الفبای آواییt
کیرشنبامt
Sound

 

منابع ویرایش

Wikipedia contributors, "Voiceless alveolar stop," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Voiceless_alveolar_stop&oldid=644005346 (accessed February 20, 2015).