انفجاری ملازی بی‌واک

انسدادی ملازی بی‌واک یا انفجاری ملازی بی‌واک یک صامت است که در گفتار برخی از زبان‌های جهان به کار می‌رود. نماد این همخوان در الفبای آوانگاری بین‌المللی ⟨q⟩ است. این صدا به صورت واج در فارسی دری افغانستان وجود دارد و با «ق» نشان داده می‌شود.[۱]

q
شماره IPA111
کدبندی
محتوا (اعشاری)q
یونیکد (شانزدهتایی)U+0071
الفبای آواییq
کیرشنبامq

 

به طور کلی این واج در فارسی ایرانی از میان رفته است و با واج «غ» ادغام شده است اما هنوز در برخی لهجه‌های آن مانند یزدی، کرمانی و بوشهری برجای مانده است.[نیازمند منبع]

منابع ویرایش

  1. Voiceless uvular stop. (2016, February 9). In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 13:43, February 21, 2016, from https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Voiceless_uvular_stop&oldid=704033061