انفجاری نرم‌کامی بی‌واک

انفجاری نرمکامی بی‌واک یا انسدادی نرمکامی بی‌واک یک صامت است که در گفتار بسیاری از زبان‌های جهان به کار می‌رود. نماد این همخوان در الفبای آوانگاری بین‌المللی ⟨k⟩ است. در فارسی این همخوان با حرف «ک» نشان داده می‌شود.[۱]

k
شماره IPA109
کدبندی
محتوا (اعشاری)k
یونیکد (شانزدهتایی)U+006B
الفبای آواییk
کیرشنبامk
Sound

 

منابع ویرایش

  1. Voiceless velar stop. (2016, February 13). In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 11:22, February 21, 2016, from https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Voiceless_velar_stop&oldid=704767116