انقلاب رمضان

انقلاب رمضان که به عنوان انقلاب ۸ فوریه و کودتای فوریه ۱۹۶۳ نیز شناخته میشود، یک کودتای نظامی بود که توسط شاخه عراقی حزب بعث انجام شد و به سرنگونی عبدالکریم قاسم نخست وزیر عراق در سال ۱۹۶۳ انجامید. این کودتا در فاصله ۸ تا ۱۰ فوریه ۱۹۶۳ اتفاق افتاد. به معاون سابق قاسم، عبدالسلام عارف که بعثی نبود عنوان عمدتاً تشریفاتی رئیس جمهور داده شد در حالیکه ژنرال برجسته بعثی احمد حسن البکر به مقام نخست وزیری رسید. قویترین رهبر دولت جدید دبیرکل شاخه عراقی حزب بعث علی صالح السعدی بود که کنترل گروه شبه نظامی گارد ملی را در دست داشت و کشتار صدها نفر - اگر نه هزاران- از مظنونین به کمونیسم و دیگر مخالفان در پی کودتا را سازماندهی کرد.[۲]

انقلاب رمضان
بخشی از جنگ سرد
Abd al-Karim death.jpg
جسد عبدالکریم قاسم
تاریخ۸-۱۰ فوریه ۱۹۶۳
مکان
نتیجه

سرنگونی عبدالکریم قاسم
پایه گذاری دولت بعثی

پاکسازی ضد کمونیستی
طرفین درگیر

دولت عراق

کودتاگران

فرماندهان و رهبران

عبدالکریم قاسم  


سلام عدیل  
احمد حسن البکر
عبدالسلام عارف
علی صالح السعدی
تلفات و ضایعات
۱۰۰ سرباز ۸۰ سرباز
۱۵۰۰-۵۰۰۰ متهم غیر نظامی از طرفداران قاسم و حزب کمونیست عراق در طی سه روز جستجوی خانه به خانه کشته شدند.[۱]

پانویس

  1. Gibson 2015, p. 59.
  2. Gibson 2015, pp. 59–60, 77.