انوشیروان پسر منوچهر

انوشیروان شرف المعالی یک امیرزاده زیاری بود؛ که بعد از پدرش منوچهر به شرط دادن خراج به محمود غزنوی در سال ۴۲۳ هجری حکومت را در کودکی بدست گرفت اما قدرت عملاً در اختیار ابوکالیجار رئیس سپاه بود. ابوکالیجار فرمانروای گرگان و طبرستان بود؛ مسعود غزنوی جانشین محمود به شرط ادامه پرداخت خراج حکومت او را ابقا کرد، اما ابو کالیجار از پرداخت خراج خودداری کرد و در سال ۴۲۶ قمری مسعود به گرگان و طبرستان حمله کرد و ابو کالیجار فرار کرد اما با عقب‌نشینی سپاه غزنه او بر قلمرو خود برگشت و با مسعود مصالحه کرد و پرداخت خراج را از نو تجدید کرد. بعد از مدتی انوشیروان ابوکالیجار را دستگیر کرد و خود به حکومت ادامه داد. به علت اوضاع ناآرامی که در آن دوران بر گرگان و طبرستان (محدوده حکومت زیاریان) حاکم بود طغرل گرگان را گرفت و با انوشیروان پیمان بست و به این ترتیب زیاریان تا اواخر قرن تحت امر طغرل (فرمانروای سلجوقیان) بر ولایت گرگان و طبرستان ادامه دادند.[۱]

انوشیروان شرف المعالی
امیر زیاری
دوران۴۱۰ تا ۴۲۳ هجری[نیازمند منبع]
زادگاهدیلمستان
پیش ازکیکاووس
پس ازمنوچهر[نیازمند منبع]
دودمانزیاریان
پدرمنوچهر[نیازمند منبع]
دینمسلمان (احتمالاً زیدیه)[نیازمند منبع]

تبارنامهویرایش

ورداندختر تیرداد
زیار
مرداویج
فرمانروایی ۳۱۹ تا ۳۲۳
وشمگیر
فرمانروایی ۳۲۳ تا ۳۵۷
فرهادبیستون
فرمانروایی ۳۵۷ تا ۳۶۶
قابوس
فرمانروایی ۳۶۶ تا ۳۷۱
مجدداً ۳۸۸ تا ۴۰۳
منوچهر
فرمانروایی ۴۰۳ تا ۴۲۱
دارا
فرمانروایی ۴۳۶ تا ۴۴۱
اسکندر
انوشیروان
فرمانروایی ۴۲۱ تا ۴۲۲
و مجدداً ۴۳۳ تا ۴۳۵
کیکاووس
فرمانروایی ۴۴۱ تا ۴۸۳
جستانگیلانشاه
فرمانروایی ۴۸۳ تا ۴۸۶

جستارهای وابستهویرایش

پانویسویرایش

منابعویرایش

  • باسورث، ک. ا (۱۳۹۰). «سلسله‌های شمال». در ریچارد نلسون فرای. تاریخ ایران کمبریج. ۴. ترجمهٔ حسن انوشه. تهران: انتشارات امیرکبیر. شابک ۹۷۸-۹۶۴-۰۰-۰۳۰۲-۲.